مجله کودک 505 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی هندوانهفروش روی جلد یک گاری پر از هندوانه میبینی که مردم مشغول خرید این هندوانهها هستند. اگر دقت کنی چند قطعه از همین تصویر برداشته شده و به جای آن تصویر دیگری گذاشته شده است. قلم بردار و قطعات تصویری درست را از پشت جلد پیدا کن و هرکدام را در جای خودش قرار بده. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست ورزش دوست قصه دوست کتاب در مجله بچه دیو اسباب بازی میخواهد منیره هاشمی قسمت آخر خواندید که: اهالی ده شرشرآباد مردم تمیزی بودند. اما روزی متوجه شدند که سراسر ده را زباله فرا گرفته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 2