مجله کودک 505 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 22

ماجراهای رایان و کوشا طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی قسمت پنجم صف کشیده بودند و همدیگر را هول میدادند. دختر بچهای پرسید: راست میگویند که تو دیو دیدی؟ یکی دیگر پرسید: چه شکلی بود؟ ترسناک بود؟ چشمه که خیلی عصبانی شده بود دهانش را تا جایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 22