مجله کودک 505 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 25

امشب سر کوچه شما. آنها از هم جدا شدند و تا شب از خانه بیرون نیامدند. آن شب چشمه زود شامش را خورد و رفت زیر لحاف. چشمهایش را بست و خودش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 25