مجله کودک 505 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 31

بستهی هدیه قلم بردار و از میان این بستهی هدیه راهت را پیدا کن. - چی بود؟ - سر دیو را بریده بودند گذاشته بودند توی کیسه! - ا... راست بگو ببینم، نصف جان شدم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 31