مجله کودک 505 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 37

طراحی چهره، چشم، پنجه و دم را کامل میکنیم. سپس خطهای اضافی باقیمانده از مراحل قبل را پاک میکنیم. ضمن پررنگ کردن خطوط اصلی، با هاشور زدن ریز و کوتاه، به نقاشی خود حالت طبیعیتری میبخشیم. سحربانو بالای گودال نشسته و دارد پایین را نگاه میکند. بدون توجه به او از گودال پایین رفت و خودش را به لانه دیوها رساند. کنار لانه ایستاد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 37