مجله کودک 505 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امور مشترکان مجله هفتگی (( دوست )) دوست نشست روی زمین. اسباببازیها را برداشت و یکی یکی آنها را نگاه کرد. هرکدام را که نگاه میکرد میگذاشت روی پاهایش. میخندید و میگفت: پپه بازی... پپه میره بازی...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 41