مجله کودک 506 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 3

لطیفه دانشجویی به یک مغازهی ساندویچی رفت و یک ساندویچ و یک نوشابه سفارش داد. صاحب مغازه گفت: نوشابه داریم، ولی داغه. دانشجو گفت: عیب نداره، یک نعلبکی هم باهاش بده! * * * بچهای به مادرش سفارش کرد: مامان‏‏جون! حالا که داریم میریم بیرون، یک بسته بیسکویت با خودت بردار، چون ممکنه من تو خیابون گریهام بگیره! * * * شخصی رفته بود تیمارستان. دید که دیوانهها، کنار دیوار جمع شدهاند و از داخل سوراخ، بیرون را تماشا میکنند. جلو رفت و از سوراخ، بیرون را نگاه کرد، ولی چیزی ندید و گفت: من که اینجا چیزی نمیبینم. دیوانهها کرکر خندیدند و گفتند: آقارو باش، ما 15 ساله که اون تورو نگاه میکنیم و چیزی نمیبینیم، تو که تازه از راه رسیدهای میخواهی چیزی ببینی؟! فرهاد پویاور، 10 ساله از ساری لطیفه معلم شنا به شاگردش گفت: شنا قد را بلند و اندام را متناسب میکند. شاگرد با تعجب پرسید: پس اگر اینطوره چرا اردک این ریختیه؟! * * * مردی را سر تا پا سوخته به اورژانس آوردند. دکتر از همراهانش پرسید: این بیمار که در آتش سوخته، پس چرا استخوانهایش شکسته؟ یکی از دوستانش گفت: آقای دکتر این بدبخت آتش گرفته بود، ما ناچار شدیم اونو بخوابونیم رو زمین و با بیل روش خاک بریزیم، ولی چون خاموش نشد، مجبور شدیم با بیل بکوبیم روی همون خاکها! * * * قاضی دزدی را به سه ماه زندان محکوم کرد. دزد از قاضی پرسید: توی زندان غذا هم میدهند؟ قاضی گفت: آره، چطور مگه؟ دزد گفت: اگر غذا هم میدهند، پس حبس منو بکنید سه سال! مریمان ایمانپناه، 12 ساله از مشهد آیا میدانید که... آهنربا میتواند بعضی از مواد را به خود جذب کند. این ویژگی را خاصیت مغناطیسی و آن مواد را مواد مغناطیسی میگویند. بعضی از چیزها را آهنربا نمیتواند جذب کند، زیرا مغناطیسی نیستند. هر آهنربا دارای دو قطب است که در دو سر آن قرار دارد؛ قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال هر آهنربا، قطب جنوب آهنربای دیگر را جذب میکند. اما دو قطب شمال و دو قطب جنوب آهنرباها، همدیگر را دفع میکنند. آهنرباها در اندازهها و شکلهای گوناگون هستند. به عنوان مثال عقربهی قطبنما، آهنرباست. چون کرهی زمین مغناطیسی است، آن عقربهی قطبنما که شمال را جذب میکند، به طرف قطب شمال زمین قرار میگیرد. مریم سعادتمنش، 10 ساله از کرج این سوال که اینها چند سال دارند میگوید: «خیلی سال، وقتی ما این خانه را خریدیم این درختها همین طور پر میوه و پر سایه اینجا بودند.» بیبی بعد همینطور که سعی میکند حساب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 3