مجله کودک 506 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند حاضر نیستم حتی برای یک نفر مزاحمت داشته باشم حضرت امام(س) هنگامی که به نجف اشرف مشرف شدند، به تقاضای طلاب، برای نماز جماعت به مدرسه مرحوم آقای بروجردی تشریف میآوردند. با این کار، شور و شوق زیادی در بین طلاب نجف بهوجود آمد. یکی از روحانیون که در آن زمان افتخار شاگردی حضرت امام را داشت، نقل میکند؛ با وجود اینکه طلاب این قدر خوشوقت بودند، اما شخصی، خدمت امام عرض کرده بود: «نماز جماعت شما در مدرسه، برای بعضی از طلاب اسباب زحمت است.» پس از صحبت آن آقا، امام دیگر برای نماز به مدرسه تشریف نیاوردند. انگار که منتظر چنین صحبتی بودند. از طرف دیگر، طلاب مدرسه فکر میکردند که شاید مانعی موقتی برای تشریففرمایی ایشان پیدا شده است. چون آن روزها ایام ماه مبارک رمضان بود، این طور هم گفته شد که چون امام روزه میگیرند، ممکن است حال آمدن به مدرسه را نداشته باشند. به همین دلیل همه طلاب صبر ذکرهایش از دستش بیرون نرود میافزاید: «یادش به خیر، قدیمها زیر سایه این درختها فرش میانداختیم تا مهمانان روضه سیدالشهدا علیهالسلام روی آن بنشینند. مرحوم مادرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 4