مجله کودک 506 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 5

کردند تا ماه مبارک رمضان تمام شد. اما باز هم امام تشریف نیاوردند. بالاخره طلاب خدمت ایشان رسیدند و با تحقیق معلوم شد که ماجرا از چه قرار است و امام از این احتمال که ممکن است برای یکی از ساکنان مدرسه مزاحمت ایجاد شود برای اقامه نماز جماعت تشریف نمیآورند. سرانجام، بعد از اینکه طلاب متعهد شدند که محل اقامه نماز را طوری و جایی قرار دهند که مقابل حجره هیچ طلبهای نباشد و مانع از رفتوآمد طلاب به حجرههایشان نشوند، امام قبول کردند. به خاطر دارم که امام به طلاب فرمودند: من عادت به اینکه نماز جماعت بروم، ندارم. قم هم که بودم، در منزل نماز جماعت میخواندم و حاضر نیستم که حتی برای یک نفر مزاحمت داشته باشم. میگفت: نشستن زیر سایه بید مجنون عمر را زیاد میکند. بیبی سپس میافزاید: «آن وقتها که میخواستیم این زبان بستهها را آب بدهیم با سطل، آب حوض

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 5