مجله کودک 506 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 6

خدا را میشناسم محمد مراد مردانی من از گلهای رنگین ز شبنمهای سیمین خدا را میشناسم من از امواج دریا  ز کوه و دشت و صحرا خدا را میشناسم من از باد بهاران کنار چشمهساران  را پایشان میریختیم بعد هم آن قدر دست تلمبه را بالا و پایین میآوردیم تا آب تازه و روشن از حوض سرازیر شود. بابابزرگت هم که از تازه شدن آب حوض حسابی لذت میبرد آستینهای را بالا میزد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 6