مجله کودک 506 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 12

طبیعی است که باکتری و ویروسهایی که باعث بیماری او بودهاند وارد بدن ما شده و بتوانند ما را هم دچار بیماری کنند. پس لازم است چنین فراوردههایی پیش از مصرف به صورت حرفهای تحت کنترل کیفی قرار گرفته باشند. Õ این کنترلها واقعاً تا چه میزان صورت میگیرند؟ الان قیمت گوشت به یک عالمه تومان رسیده و خرید آن برای خیلیها کار راحتی نیست. انصاف نیست با شمردن کلی اسکناس و تهیه یک مقدار گوشت، حالا آن را با ترس و لرز هم بخوریم. بارها خبرهایی به گوشمان رسیده از تولیدکنندگان و فروشندگانی که در کار خود تقلبی میکردهاند. متاسفانه هستند افرادی که در پی سودجویی هستند و برای رسیدن به سود بیشتر در کار خود تقلب میکنند. از طرف دیگر هستند افرادی هم که به مقابله با آنها پرداخته و سعی در تامین سلامت و بهداشت جامعه دارند. شخصاً چهار سال طرح نیروی انسانی خود را در وزارت بهداشت و در اداره نظارت بر مواد غذایی گذراندهام و به عنوان کارشناس و بازرس مواد غذایی در معاونت درمان و دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام وظیفه کردهام. میتوانم به موارد بسیاری اشاره کنم که در آنها تخلف کشف و با فرد متخلف برخورد کردهایم. تمام سعیمان بر این است که آنچه به دست مردم میرسد فرآورده سالمی باشد. Õ همراه تکههای گوشت میتوان مواد دیگری را هم چرخ کرد. حالا اینکه یک مقدار گوشت چرخکرده تا چقدر گوشت خوبی است به گمانم برمیگردد به میزان خوبی یا بدی جنس آدم چرخکننده. با انجام یک سری از آزمایش هم میتوان به میزان سلامت هر ماده غذایی پی برد. در همین رابطه که میتوانم به موارد بسیاری اشاره کنم. بارها پیش آمده که مراجعهکننده و نمونهبرداری و آزمایش کرده و گاهاً با تقلبهایی صورت گرفته در عرضه مواد غذایی روبرو بودهایم. در ادامه سبزی است به مادرم که میخواهد برای خیساندن سبزیها در طشت از آب چاه استفاده کند میگوید: «ننه جان همه طشتها را پر کن تا بقیه را هم در آن بخیسانیم.»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 12