مجله کودک 506 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 13

سوال شما فرض کنید همراه با تکههای گوشت، سنگدان هم چرخ شده باشد. اگر چنین گوشتی را حرارت دهیم شاهد خواهیم بود که تکههای ریز سنگدان به سرعت سیاه رنگ میشوند، این در حالی است که گوشت نسبت به سنگدان مقداری به حرارت مقاومتر است و ابتدا شروع به قهوهای شدن و بعد از مدتی شروع به سیاه شدن میکند. بدون شک برخورد با تخلفها در تولید مواد غذایی و تحت کنترل کیفی درآوردن این مواد بسیار ضروری است چرا که مستقیماً با سلامت عمومی جامعه در ارتباط است. اما مثالی که زدم تنها یک نمونه کوچک در این رابطه بود. در واقع دامپزشکی به دلیل وظیفه سنگینی که بر دوش دارد باید در ابعاد بسیار متنوع و گوناگونی فعالیت کند. مثلاً کافی است نگاهی به تاثیر داروها، سموم و واکسنهایی که در پرورش دامها مورد استفاده قرار میگیرند بیندازیم. Õ درباره تاثیر داروهای دامپزشکی بر سلامت ما صحبت کنید. فعالیت من هم اکنون در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نظارت بر محصولات دارویی دامپزشکی است و تلاش میشود تا این داروها تحت کنترل کیفی دقیقی قرار داشته باشند. این داروها تاثیر مستقیمی روی میزان سلامت آدمها دارند. دلیلش هم که معلوم است، دارویی که مورد مصرف دام قرار میگیرد اگر ناسالم باشد علاوه بر تاثیر بدی که در بدن دام خواهد داشت پس از مصرف گوشت یا سایر فراوردههای آن دام توسط ما، تاثیرات نامطلوبی هم در بدن ما ایجاد خواهد کرد. Õ داروهایی که برای مصرف آدمها تولید میشوند در شرایط خیلی خاص و ویژهای ساخته میشوند. تولید داروهای دامپزشکی هم به همان حساسیتها نیاز دارد؟ دقیقاً. دارویی را در نظر بگیرد که با تزریق مستقیماً وارد خون میشود. کوچکترین عامل باکتریایی در آن میتواند باعث بروز شوک، عفونت یا مشکلات دیگری شود. همین مسائل در حیوانات و دارویی که مورد مصرف آنها سپس در حالی که از زیر عینک ته استکانیاش به من نگاه میکند میگوید: «خدا پدربزرگت را رحمت کند که این چاه را کند.» آن موقع بعضی به او اعتراض کردند که احترام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 13