مجله کودک 506 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 27

در چشم خود صد پنجره یک جنگل انبوه دارم در قلب خود یک آسمان صد چشمه و صد کوه دارم  در چشم خود صد آینه از شادی و از غصه دارم در قلب خود یک باغ شعر صدها کتاب قصه دارم زیر کرسی در یکی از شبهای سرد اما زیبای زمستان که باریدن برف زیباترش کرده است فامیل و خویشاوندان به خانه ما آمدهاند تا دور هم پای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 27