مجله کودک 506 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 30

فنآوری روز دنیای حافظهها سام سرمدی هفته گذشته از انواع حافظهها در دنیای رایانه برایتان نوشتیم و اینک ادامهی مطلب... حافظه داخلی ( اینترنال ) این نوع حافظهها یا هارد به وسیله چند پیچ به داخل حفاظ کیس فلزی رایانه متصل میشود. سپس با یک کابل چند سیمی که به «کابل دیتا» معروف است به مغز اصلی دستگاه یا بُرد سیستم متصل میشود. هارد داخلی یا اینترنال، انرژی الکتریکی خود را از منبع تعذیه داخل کیس دریافت میکند. بکشند و رو به راهشان کنند. آنها «لحاف کرسی»ها (لحافهای بزرگی که روی کرسی انداخته میشد) را نیز وارسی میکردند تا اگر پنبههایشان فشرده شده باشد سراغ پنبهزنهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 30