مجله کودک 506 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 31

حافظه خارجی ( اکسترنال ) این نوع حافظه یا هارد به وسیله کابل به درگاه (پورت) USB رایانه وصل میشود و از این راه، اطلاعات خود را در اختیار سیستم رایانه قرار میدهند. بعضی از این نوع هاردها، انرژی خود را از راه پورت USB دریافت میکنند. در انواعی دیگر، یک سیم برق متصل به آداپتور (مبدل) جریان برق را جداگانه در اختیار هارد اکسترنال قرار میدهد. درایو شبکه شبکههای رایانهای مجموعهای از دو یا چند رایانه هستند که در آینده درباره آنها بیشتر خواهیم نوشت. در این نوع شبکهها، دو یا چند رایانه به هم وصل هستند و اطلاعات خود را به اشتراک میگذارند. در شبکههای رایانهای این امکان وجود دارد تا هارد دیسک یک رایانه به اشتراک گذاشته شود به صورتی که سایر رایانههای داخل شبکه بتوانند از هارد دیسک به اشتراک گذاشته شده استفاده کنند؛ حتی اگر فاصله رایانهها از همدیگر زیاد باشد... (ادامه دارد) دورهگردی که «حلاج» نامیده میشدند را بگیرند. پنبهزنی حلاجهای دورهگرد هم برای خودش دنیایی داشت. هنوز هم که هنوز است صدای آشنایش توی گوشم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 31