مجله کودک 506 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 37

طراحی دم، دستها و چهره را کامل میکنیم. آنگاه محیط اطراف فک را که یک تکه یخ شناور است مانند طرح پیشنهادی نقاشی میکنیم. استفاده از هاشور زدن و سایه - روشن به نقاشی شما حالت طبیعیتری میبخشد. میتوانید نقاشی خود را با رنگ خاکستری نسبتاً تیره رنگآمیزی کنید. در این میان بیبی که به دلیل بالا بودن سنشان نمیتوانند جارو به دست بگیرند یا جایی را گردگیری کنند مهربانانه پای سماور مینشیند و ساعتی یک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 37