مجله کودک 506 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 40

پسربچه و ماشین این پسربچه را به ماشین پایین تصویر برسان. به مطبخ و خانه تنوری که دود تنور نان و اجاق سیاهش کرده بودند میرسید که البته کار دشوار و نفسگیری بود و دو سه روزی طول میکشید. در ادامه نوبت به شست وشو رفت و روب میرسید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 40