مجله کودک 506 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 43

سفره هفتسین و پختن آش و کلوچه، بردن عیدی برای نوعروسها و رنگ کردن تخممرغ برای دادن عیدی به بچهها هم اشاره خواهد کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 43