نامه
موافقت با ترفیع درجۀ افسران ارتش
نامه به رئیس شورای عالی دفاع (موافقت با ترفیع درجۀ افسران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1366

زمان (قمری) : 29 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1407

مکان: تهران

شماره صفحه : 257

موضوع : موافقت با ترفیع درجۀ افسران ارتش

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خامنه ای، سید علی (رئیس شورای عالی دفاع)

نامه به رئیس شورای عالی دفاع (موافقت با ترفیع درجۀ افسران)

نامه 

‏زمان: 8 اردیبهشت 1366 / 29 شعبان 1407 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: موافقت با ترفیع درجۀ افسران ارتش ‏

‏مخاطب: خامنه ای، سید علی (رئیس شورایعالی دفاع) ‏

‏     ‏‏[‏‏در پاسخ به پیشنهاد ترفیع درجۀ ده تن از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران که از سوی رئیس‏‎ ‎‏جمهور و رئیس شورایعالی دفاع به محضر امام خمینی، فرمانده کل قوا تقدیم شده بود، ایشان چنین‏‎ ‎‏مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‎     ‎‏موافقت می شود. امید است ان شاءالله تعالی با وحدت کلمه بین همۀ قوای رزمنده،‏‎ ‎‏مقاصد عالیۀ اسلام تحقق پیدا کند. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎