حکم
انتصاب دادستان دادسرای ویژه روحانیت
حکم انتصاب آقای علی فلاحیان به سمت دادستان دادسرای ویژه روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 خ‍رداد ‭1366

زمان (قمری) : 18 ش‍وال‌ ‭1407

مکان: تهران

شماره صفحه : 284

موضوع : انتصاب دادستان دادسرای ویژه روحانیت

زبان اثر : فارسی

مخاطب : فلاحیان، علی

حکم انتصاب آقای علی فلاحیان به سمت دادستان دادسرای ویژه روحانیت

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏25 خرداد 1366 / 18 شوال 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب دادستان دادسرای ویژۀ روحانیت‏

‏مخاطب: فلاحیان، علی ‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای علی فلاحیان ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت و حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت،‏‎ ‎‏به عنوان دادستان دادسرای ویژۀ روحانیت منصوب می نمایم تا بر طبق موازین شرع‏‎ ‎‏مقدس به جرایم روحانی نمایان و دین به دنیا فروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیۀ‏‎ ‎‏دادگاهها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده های درخواستی که در حدود اختیارات‏‎ ‎‏این دادگاه و دادسرا است به شما کمک نمایند. از آنجا که جنابعالی بافعالیتهای ضد‏‎ ‎‏انقلاب در هر صورت و لباس آشنایی دارید، بجا است تا بدون در نظر گرفتن فشارهای‏‎ ‎‏جانبی از طرف هر شخص و شخصیت به وظیفۀ خطیر خود با کمال دقت و قاطعیت عمل‏‎ ‎‏نمایید ؛ و نیز خدا را حاضر و ناظر بدانید و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه ها‏‎ ‎‏رعایت نمایید. خداوند به شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین و روحانیت را عطا‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏به تاریخ 18 شوال 1407‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎