نامه
تأمین هزینه های جنگ
نامه به آقای خامنه ای (تأمین هزینه های جنگ از طریق بانک مرکزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 اس‍ف‍ن‍د ‭1366

زمان (قمری) : 10 رج‍ب‌ ‭1408

مکان: تهران

شماره صفحه : 483

موضوع : تأمین هزینه های جنگ

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خامنه ای، سید علی (رئیس جمهور و ریاست شورای عالی پشتیبانی جنگ)

نامه به آقای خامنه ای (تأمین هزینه های جنگ از طریق بانک مرکزی)

نامه

‏زمان: 9 اسفند 1366 / 10 رجب 1408‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تأمین هزینه های جنگ‏

‏مخاطب: خامنه ای، سیدعلی (رئیس جمهور و ریاست شورایعالی پشتیبانی جنگ)‏

‏ [‏‏آقای خامنه ای، ریاست شورایعالی پشتیبانی جنگ، طی نامه ای به محضر امام خمینی درخواست‏‎ ‎‏نموده است اجازۀ تأمین کسری اعتبار لازم برای هزینه های ضروری جبهه های جنگ از طریق بانک‏‎ ‎‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت گردد. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     در صورتی که شورایعالی پشتیبانی جنگ ضرورت را تصدیق کنند، مجازید.‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی موفق باشید.‏

‏9 / 12 / 66‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎