نامه
تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی
نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1341

زمان (قمری) : 1382

مکان: قم

شماره صفحه : 494

موضوع : تصويب نامه انجمن هاى ايالتى و ولايتى

زبان اثر : فارسی

مخاطب : جليلى کرمانشاهى

نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی)

نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏1341 هـ . ش . / 1382 هـ . ق . ‏

مکان: قم 

‏موضوع: تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی ‏

‏مخاطب:‏‏ جلیلی کرمانشاهی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     به عرض عالی می رساند، ان شاءالله وجود محترم مقرون با سلامت است. ضمناً چیزی‏‎ ‎‏که موجب نگرانی شدید است مطالبی است که در دولت حاضر در شرف تکوین است‏‎ ‎‏که اهمّ آنها قضیۀ تساوی حقوق زنان است که جزء مرام حزبی رئیس دولت است و‏‎ ‎‏سرلوحۀ آن برای آزمایش افکار عمومی و خصوص روحانیین راجع به حق رأی دادن‏‎ ‎‏زنها در انجمنهای ایالتی و ولایتی که در روزنامه ها انتشار دادند و نیز در لایحۀ انتخابات‏‎ ‎‏انجمنهای مذکور در منتخِب و منتخَب شرط اسلام نشده و این نیز اعلام خطری است‏‎ ‎‏برای اسلام. چون ممکن است مقررات مملکت را به دست بعضی از فِرَق ضاله بدهند،‏‎ ‎‏مثل بهایی که با تاج و تخت شیعه مخالف هستند؛ لهذا به مجرد انتشار این امر در قم و‏‎ ‎‏تهران دست به اقدام زده شد و از قم تلگرافاتی از علما به اعلیحضرت شد که از این امر‏‎ ‎‏خلاف شرع و مصلحت کشور جلوگیری کنند و به حضرت آیت الله بهبهانی تلگرافاتی‏‎ ‎‏شد که از اعلیحضرت همین مطلب را بخواهند. از علمای اعلام کرمانشاه نیز انتظار اقدام‏‎ ‎‏می رود.‏

‏     اولاً، جنابعالی با علمای اعلام تماس بگیرید و هر طور صلاح دیدند تلگرافات‏‎ ‎‏عدیده به اعلیحضرت مستقیماً و به حضرت آیت الله بهبهانی و در صورت صلاح به‏‎ ‎‏علمای قم بشود که از اعلیحضرت بخواهند به دولت امر کنند از این امر جلوگیری شود و‏‎ ‎‏به سایر طبقات و متدینین نیز دستور اقدام دهید به همین نحو؛ و ثانیاً، به هر جا که از‏‎ ‎‏قصبات و شهرهای اطراف دسترس دارید و آقایان علما دسترسی دارند دستور همین امر‏

‏داده شود که تلگرافات و مکاتیب زیاد فرستاده شود؛ و ثالثاً، با کمال متانت و آرامش و‏‎ ‎‏بدون تظاهر و تشنج، این امر صورت گیرد. همین قدر تقاضای خودشان را به سمع‏‎ ‎‏اعلیحضرت برسانند.‏

‏     از قول حقیر سلام و تحیت به همۀ آقایان حجج اسلام ـ دامت برکاتهم ـ تبلیغ فرمایند.‏‎ ‎‏از سایر شهرستانها نیز همین امر تقاضا شده است. امید است با تأیید خداوند جلوگیری‏‎ ‎‏شود. صلاح آن است که آقایان به علمای اعلام نجف اشرف نیز مراجعه فرمایند. مرجوّ‏‎ ‎‏آنکه از ادعیۀ خالصه محرومم نفرمایید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی ‏

‎ ‎