تلگراف
پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم
تلگراف به آقای عبد الرسول قائمی (پاسخ پیام تبریک)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ف‍روردی‍ن‌ ‭1343

زمان (قمری) : 24 ذی‌ ال‍ق‍ع‍ده‌ ‭1383

مکان: قم

شماره صفحه : 515

موضوع : پاسخ پيام تبريک به مناسبت آزادى امام خمينى از زندان و بازگشت به قم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : قائمى، عبد الرسول

تلگراف به آقای عبد الرسول قائمی (پاسخ پیام تبریک)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏19 فروردین 1343 / 24 ذی القعده 1383‏

مکان: قم 

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم ‏

‏مخاطب: قائمی، عبدالرسول ‏

‏آبادان ‏

‏حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی ـ دامت برکاته ‏

‏     از مساعی جمیله در اعلای کلمۀ حق متشکر، توفیق علمای اسلام را در احقاق حق‏‎ ‎‏[‏‏اعلای‏‏]‏‏ کلمۀ اسلام و ابطال باطل و مقاصد سوء معاندین از خداوند تعالی خواستار‏‎ ‎‏است.‏

‏خمینی ‏

‎ ‎