تلگراف
پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم
تلگراف به آقای علامه (پاسخ پیام تبریک)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ف‍روردی‍ن‌ ‭1343

زمان (قمری) : 24 ذی‌ ال‍ق‍ع‍ده‌ ‭1383

مکان: قم

شماره صفحه : 516

موضوع : پاسخ پيام تبريک به مناسبت آزادى امام خمينى از زندان و بازگشت به قم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : علامه

تلگراف به آقای علامه (پاسخ پیام تبریک)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏19 فروردین 1343 / 24 ذی القعده 1383‏

مکان: قم 

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم ‏

‏مخاطب: علامه ‏

‏سمنان 355 ـ 19 / 1 / 43 ‏

‏حضرت آیت الله آقای علامه ـ دامت برکاته ‏

‏     از مراحم کامله متشکر، توفیق علمای اعلام را در اعلای کلمه حق از خداوند تعالی‏‎ ‎‏خواستار است.‏

‏خمینی ‏

‎ ‎