وکالت نامه
سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی
وکالت ‌نامه (سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 مهر 1354

زمان (قمری) : 22 شوال 1395

مکان: نجف

شماره صفحه : 620

موضوع : سپردن وکالت مطلق به آقاى على خلخالى

زبان اثر : فارسی

وکالت ‌نامه (سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی)

وکالت نامه

‏زمان: 7 مهر 1354 / 22 شوال 1395 ‏

مکان: نجف

‏موضوع: سپردن وکالت مطلق به آقای علی خلخالی ‏

‏وکالت عمومی‏

‏     اینجانب امضاکننده زیر، روح الله  ‏‏[‏‏فرزند‏‏]‏‏ سید مصطفی خمینی، اقرار می کنم که‏‎ ‎‏آقای علی ‏‏[‏‏فرزند‏‏]‏‏ نصرالله خلخالی را وکیل خود قرار دادم و وکالت عام مطلق خود را به‏‎ ‎‏ایشان سپردم و به او اختیار انجام تمام فعالیتهای حقوقی مجاز از نظر شرعی، قانونی و‏‎ ‎‏عرفی از جانب خود را واگذار کردم، همچنین اختیار واریز کردن، برداشت مبالغ از بانکها‏‎ ‎‏با امضای وی، گشایش اعتبارات و امضای قراردادهای گشایش اعتبارات اسنادی و‏‎ ‎‏غیراسنادی و اصلاح و ابطال آنها و تسویه حساب سندهای رسیده به نام اینجانب و‏‎ ‎‏پرداخت وجوه و اخذ اسناد را به ایشان سپردم. در ضمن اینجانب حق امضای اوراق‏‎ ‎‏بازرگانی (سندهای تجاری) با اشکال مختلف آن، تسویه حساب آنها نزد بانکها با‏‎ ‎‏امضای مشارٌالیه و برداشت مبالغ آن و نیز اجازۀ دریافت تمام حواله جات با سند و بدون‏‎ ‎‏سند و پرداخت هزینه های آن و همچنین حق برداشت براساس اعتبار داده شده به‏‎ ‎‏اینجانب از سوی بانکها را به وی واگذار کردم. از طرفی اجازۀ رهن اموال منقول و‏‎ ‎‏غیرمنقول خود جهت ضمانت تسهیلات اعطایی به اینجانب از سوی بانکها را نیز به‏‎ ‎‏ایشان سپردم.‏

‏     بنده اجازۀ عقد وثیقه های بانکی و ضمانت نامه ها و اجازۀ امضای قراردادهای آن و‏‎ ‎‏نیز تمام قراردادها و تسهیلات دیگر بانکی؛ همچنین اجازه اقدام به کفالت دیگران و‏‎ ‎‏امضای قراردادهای بانکی را به ایشان واگذار کردم. در ضمن اجازۀ گشودن حساب‏‎ ‎‏جاری نزد بانکها و واریز کردن و برداشت از آن حساب و اجازۀ حضور برای باز کردن‏‎ ‎‏صندوق امانات و دریافت محتویات آنها و نیز سپردن امانت یا دریافت امانتهای نقدی‏‎ ‎

‏دائمی و موقت ـ که نزد بانکها به ودیعه گذاشته شده ـ همراه با سود آنها را به وی سپردم.‏

‏     در ضمن اجازۀ رهن کالاها و امانت گذاشتن آنها نزد انبارها و آزاد کردن آنها از رهن‏‎ ‎‏(فک رهن) و دریافت آنها و مراجعه به تمام دوایر رسمی و غیررسمی و تمام مؤسسات‏‎ ‎‏تجاری اعم از بانکها، شرکتها و غیر آن و نیز مراجعه به ادارات دریافت کالاهای‏‎ ‎‏وارد شده از خارج و تمامی آنچه که به اینجانب مربوط می شود و مراجعه به سؤالات‏‎ ‎‏مالیاتهای درآمد و زمین و دیگر اداره ها و دوایر مختلف مالیاتی در تمام سطوح با تمام‏‎ ‎‏آنچه که به بنده مرتبط است و همچنین مراجعه به دادگاهها در تمام سطوح و مراحل آن و‏‎ ‎‏اقامۀ دعاوی نزد آنها و شکایت به صورت عمومی و نیز تمام اقدامهای فوری را به وی‏‎ ‎‏واگذار کردم.‏

‏     همچنین به ایشان اجازه اقرار و یا تأیید و گذشتن از حقوق و مصالحه و عقد پیمان و‏‎ ‎‏سوگند یاد کردن و رد یا قبول آن و نیز رد کردن قضات و اعتراض به آنها و به جریان‏‎ ‎‏انداختن اخطاریه ها به وسیله سردفتردارهای اسناد رسمی و صادر کردن ابلاغیۀ آنها و‏‎ ‎‏صدور دادخواست در مورد حقوق شخصی و یا انصراف از آن و مراجعه به ادارۀ‏‎ ‎‏اجراییات حکم و همچنین اجازۀ صدور ابلاغیه و یا اخذ آن و خرید و فروش و اجاره‏‎ ‎‏کردن و اجاره دادن را دادم؛ چنانکه به ایشان حق توکیل به غیر به آنچه در بالا به آن اشاره‏‎ ‎‏شد و یا بخشی از آن را واگذار کردم.‏

‏     در هر صورت ایشان در مورد آنچه که به آن اشاره شد و یا اشاره نشده است از طرف‏‎ ‎‏اینجانب وکیل تام الاختیار هستند.با اعتراف و قبول‏

‏موکل: روح الله  ‏‏[‏‏فرزند‏‏]‏‏ سید مصطفی خمینی ‏

‏     اینجانب سردفتردار اسناد رسمی نجف امضای موکل روح الله  ‏‏[‏‏فرزند‏‏]‏‏ سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی ـ که نزد من شناخته شده است ـ پس از قرائت وکالت نامه عمومی برایشان به وسیلۀ‏‎ ‎‏وی تأیید و امضا شده است را گواهی می کنم.‏

‏ثبت و گواهی در تاریخ 29 سپتامبر 1975 م شد‏

‎ ‎