این رسالۀ کوتاه به بحث و نقد پیرامون نظریۀ آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی می پردازد.

. انتهای پیام /*