همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)
مقدمه ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

مقدمه ناشر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمۀ ناشر

‏برگزاری دهه ها، سده ها و هزاره های مختلف به مناسبت تجلیل از‏‎ ‎‏نخبگان، اندیشمندان، سیاستمداران و شخصیتهای بزرگ، امری معمول‏‎ ‎‏و متعارف در دنیا می باشد؛ اما بزرگداشت یکصدمین سال میلاد مسعود‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(س) از ویژگیها و خصوصیات برجسته ای برخوردار‏‎ ‎‏بوده و باید از برنامه های مشابه آن متمایز باشد؛ چرا که حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) در سالهای پایانی قرن بیستم، که قرن افول معنویت و‏‎ ‎‏دینداری و رواج اومانیسم و مکاتب مادی بود، به عنوان احیاگر و مصلح‏‎ ‎‏بزرگی در جهان، نقش برجسته ای در احیای اسلام داشتند و آن را‏‎ ‎‏به عنوان مکتب الهی که برنامه ای برای اداره زندگی انسانها دارد، معرفی‏‎ ‎‏کردند.‏

‏     این انسانِ الهی که در سایۀ پایمردی، شجاعت، صلابت و بهره گیری از‏‎ ‎‏اخلاص و توکل به الطاف الهی در انجام وظایف و ماموریت دینی خود، از‏‎ ‎‏هیچ چیزی بیم و هراس نداشتند، قرنها پس از غروب ظاهری نبوت و ‏‎ ‎‏امامت، با تئوری ولایت فقیه، انقلاب اسلامی را رهبری نمودند که ثمرۀ‏‎ ‎‏فرخنده آن، جمهوری اسلامی بود. حکومتی که بر پایه فقاهت و عدالت و‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا
‏نمادی بزرگ از اسلامیت و جمهوریت بود. اگر به شرایط حاکم بر جهان‏‎ ‎‏در سالهای پایانی قرن بیستم با تامل بیشتری نگریسته شود، اهمیت‏‎ ‎‏انقلابی که امام آن را پایه ریزی و رهبری کرده و به پیروزی رساندند، بسیار‏‎ ‎‏مهمتر جلوه می کند.‏

‏     برتراند راسل، ریاضیدان، فیلسوف و دانشمند شهیر انگلیسی، در دهۀ‏‎ ‎‏شصت میلادی از سر استیصال فریاد برمی آورد که: «دیگر امیدی به‏‎ ‎‏نجات بشریت در جهان نیست و هیچ چیزی نمی تواند انسان را از‏‎ ‎‏منجلاب گمراهی و ضلالت رهایی بخشد، حتی از دین و معنویت نیز‏‎ ‎‏دیگری کاری ساخته نیست.»‏

‏     اما به فاصله بیست سال پس از آن، انقلاب اسلامی ایران با نام خدا و‏‎ ‎‏برای اجرای حکومت دینی توسط یک فقیه و اسلام شناس در عصر‏‎ ‎‏غربت دینداری به وقوع پیوست، انقلابی که نخست وزیر وقت انگلستان‏‎ ‎‏آن را بزرگترین خطر و تهدید بعد از جنگ سرد نامید؛ و نخست وزیر رژیم‏‎ ‎‏صهیونیستی از آن به عنوان وقوع زلزله ای که خاورمیانه و تمام جهان را به‏‎ ‎‏لرزه درخواهد آورد، یاد کرد.‏

‏     کرامت انسانی، استقلال، آزادی و عزت، همه از دستاوردهای بزرگ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است؛ اما بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را باید‏‎ ‎‏احیای تفکر دینی و هویت انسانی دانست. بازیابی هویت انسانها در ایران‏‎ ‎‏و جهان بویژه جهان اسلام با تمسک به دین، نقش بزرگی در بازشناسی‏‎ ‎‏تاریخ و تمدن بزرگ اسلام و ایران برای جهانیان داشت و آنچه که نقش‏‎ ‎‏اصلی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میان نیروهای انقلابی در‏‎ ‎‏ایران فراهم ساخت، همانا اصولی بود که امام خمینی(س) بر پایه آن،‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی را هدایت و رهبری نمودند.‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب
‏    اینک در آستانۀ بیست و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز هزاره سوم میلادی به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام خمینی‏‎ ‎‏ـ  بزرگمردی که به اعتراف دوست و دشمن، بزرگترین رهبر قرن، و‏‎ ‎‏به وجودآورندۀ مهمترین و تاثیرگذارترین رخداد قرن بیستم، یعنی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران بود ـ فرصت مغتنمی است تا به معرفی ابعاد و جلوه های‏‎ ‎‏مختلف شخصیت حضرت امام بپردازیم تا زمینه لازم برای بازشناسی‏‎ ‎‏افکار و اندیشه های امام در افکار عمومی جهان فراهم آید.‏

‏     در این راستا، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با‏‎ ‎‏همکاری کانون اندیشه و فلسفه اسلامی لبنان، نسبت به برپایی همایش‏‎ ‎‏یکروزۀ «عرفان در اندیشه امام خمینی» اقدام کردند.‏

‏     کتاب حاضر، مجموعۀ مقالات و بحثهای همایش مذکور را‏‎ ‎‏دربرمی گیرد که در تاریخ 26 خردادماه 1378، مصادف با سوم ربیع الاول‏‎ ‎‏1420 و همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام در شهر بیروت‏‎ ‎‏و با حضور تنی چند از اندیشمندان کشورهای عربی و ایران، برگزار‏‎ ‎‏گردید. سلسله مباحث مطرح شده در این همایش، به بررسی عرفان امام،‏‎ ‎‏جایگاه ایشان در تاریخ عرفان و عارفان، اشعار عرفانی امام و بازسازی‏‎ ‎‏مفهوم عرفان توسط ایشان اختصاص یافت؛ و ترجمۀ تمامی مقالات و‏‎ ‎‏مباحث، در این مجموعه گرد آمده است؛ باشد که مورد توجه و استفاده‏‎ ‎‏پژوهشگران حوزه اندیشۀ امام قرار گیرد.‏

‏     در اینجا لازم می دانیم از کلیه برگزار کنندگان همایش، رایزنی‏‎ ‎‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، کانون اندیشه و فلسفه‏‎ ‎‏اسلامی، ارائه کنندگان مقالات و سخنرانان و نیز عزیزانی که ما را در امر‏‎ ‎‏انتشار این مجموعه یاری دادند: امور بین الملل، واحد ترجمه و واحد‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج
‎ ‎‏خواهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تشکر و قدردانی‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د