همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)
سخنان رئیس جلسه، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد امین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : حسن امین، سید محمد

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

سخنان رئیس جلسه، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد امین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اولین جلسۀ همایش به ریاست حجت الاسلام سید محمدحسن امین،‏‎ ‎‏حاکم شرع شهر بیروت و با ارائه مقاله توسط دکتر ابراهیمی دینانی برگزار‏‎ ‎‏شد. رئیس جلسه در ابتدا اظهار داشت:‏

‏     برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ محور‏‎ ‎‏این جلسه از سلسله جلسات همایش «عرفان در اندیشه امام خمینی(س)»‏‎ ‎‏است از جایگاه حضرت امام در عرصۀ شعر که این بحث را دکتر‏‎ ‎‏غلامحسین ابراهیمی دینانی به حضورتان تقدیم می کند. در ادامه نیز نقد‏‎ ‎‏و بررسی مقالۀ ایشان توسط دکتر حسن البناء انجام خواهد شد. در آغاز،‏‎ ‎‏چند کلمه ای درباره این بحث و با استفاده از فعالیتهای حضرت امام در‏‎ ‎‏یکی از عرصه های مهم تجلّی معرفت و عرفان، یعنی «شعر»، بیان می کنم‏‎ ‎‏تا به جایگاه هریک از سه مقولۀ علم، فلسفه و شعر در دستیابی انسان به‏‎ ‎‏شناخت جهان هستی پی ببریم. از دیدگاه ما، شعر عمیقترین این‏‎ ‎‏مقوله هاست؛ چرا که علم، نتیجۀ تجربه، پژوهش، تحلیل و استنتاج است‏‎ ‎‏و اینها همه از دستاوردهای ذهن بشر هستند. از سوی دیگر، فلسفه یکی‏‎ ‎‏از ارزشهای بررسی «وجود» بما هو موجود است و بدین ترتیب، یک‏‎ ‎


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37
‏فعالیت ذهنی و به عبارت بهتر، بالاترین مرتبۀ فعالیت ذهن و فکر انسان‏‎ ‎‏است؛ اما «شعر» در مرحلۀ بالاتری قرار دارد، چرا که شعر، ابزاری در‏‎ ‎‏اختیار دارد که علم و فلسفه فاقد آن ابزار هستند و آن عبارت است از ابزار‏‎ ‎‏«حدس». حدس در عرصۀ معرفت انفجاری ایجاد می کند که فلسفه،‏‎ ‎‏ساختار خود را از باقیمانده های آن انفجار برپا می کند و سپس نوبت به‏‎ ‎‏علم می رسد تا از آن ساختار محافظت و مراقبت کند و قوانین کلی و‏‎ ‎‏فراگیر آن را تدوین نماید.‏

‏     بنابراین، طبیعی است که شعر در شخصیت امام خمینی(س) نقشی‏‎ ‎‏مهم و قابل توجه داشته باشد. بخصوص آنکه بحث ما دربارۀ شخصیت‏‎ ‎‏عرفانی امام است و شعر نیز به خاطر حدسی بودن، از کارآمدترین ابزار‏‎ ‎‏اکتشاف وجود در نزد اهل عرفان به شمار می آید. موضوع شعر،‏‎ ‎‏موضوعی مهم و اساسی است و امیدوارم بحث دکتر دینانی بتواند در بیان‏‎ ‎‏ساختار شخصیت شعری حضرت امام به گونه ای مناسب به این مهم‏‎ ‎‏بپردازد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 38