بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی جامعه ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : مبشری، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی جامعه ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

چکیده

‏هدف این تحقیق شناخت ارزش‌های اجتماعی جامعه ایران طی دهه‌های دوم و سوم انقلاب و مقایسه آن با ارزش‌های اجتماعی دهه پنجاه در آئینه تحقیقات پهناور پیمایشی است‏‏. ‏‏با توجه به اینکه رهبران انقلاب اسلامی این انقلاب را انقلاب ارزش‌ها خوانده‌اند که با اتکا به ارزش‌های معنوی و متعالی به پیروزی رسید و بعد از انقلاب نیز نظام جمهوری اسلامی درصدد تعمیق و گسترش هر چه بیشتر این ارزش‌ها برآمد، سؤال اصلی تحقیق اینگونه فرموله شد که چهارچوب مفهومی این تحقیق توصیفی مشتمل بر تعریف مفاهیم ارزش و ارزش‌های اجتماعی و رویکرد تلفیقی اینگلهارت و رفیع‌پور در مورد طبقه‌بندی ارزش‌های اجتماعی است‏‏. ‏‏در این چهارچوب مفهومی پس از ارائه تعریف مورد نظر خود از مفاهیم ارزش و ارزش‌های اجتماعی، با توجه به تقسیم‌بندی اینگلهارت و رفیع‌پور، ارزش‌های اجتماعی را به دو بعد مادی و فرامادی ‏‏(‏‏معنوی‏‏) ‏‏تقسیم کردیم‏‏.‏

‏ارزش‌های مادی شامل دو بعد امنیت و اقتصاد و ارزش‌های فرامادی شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است‏‏. ‏‏روش تحقیق، تحلیل ثانوی است و با استفاده از نتایج پیمایش‌هایی که در سطح ملی از سال ‏‏1353 ‏‏تا ‏‏1388 ‏‏انجام شده است به بررسی تطبیقی ارزش‌های اجتماعی جامعه ایران طی دهه‌های اخیر نسبت به دهه پنجاه پرداختیم‏‏. ‏‏اهم نتایج به شرح زیر است‏‏:‏

‏1)‏ ‏میزان اهمیت ارزش‌های مادی برای جامعه ایران طی دهه‌های اخیر نسبت به دهه ‏‏50 ‏‏افزایش داشته است‏‏.‏

‏2)‏ ‏ارزیابی از نسبت ارزش‌های فرهنگی برای جامعه ایران طی دهه‌های اخیر نسبت به دهه ‏‏50 ‏‏کاهش یافته است‏‏.‏

‏3)‏ ‏ارزیابی از نسبت ارزش‌های اجتماعی برای جامعه ایران طی دهه‌های اخیر نسبت به دهه ‏‏50 ‏‏کاهش یافته است‏‏.‏

‏4)‏ ‏ارزیابی از نسبت ارزش‌های سیاسی برای جامعه ایران در دهه‌های اخیر در برخی شاخص‌ها افزایش داشته و در برخی دیگر کاهش داشته است‏‏.‏

‏5)‏ ‏ارزیابی از میزان ارزش‌های مادی و ارزش‌های فرامادی برای گروه سنی ‏‏50 ‏‏به بالا بیشتر از گروه سنی جوانان حال حاضر است‏

پایان نامه‫بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی جامعه ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامیصفحه 1