بررسی تطبیقی نقش روحانیون در نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : باوند، فرج الله

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، روحانیون ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی نقش روحانیون در نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامی

چکیده

‏در پژوهش حاضر نقش روحانیون در نهضت انقلاب اسلامی ‌مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.‏

‏ یعنی ‌این سؤال مورد کنکاش قرار گرفته که روحانیون چه نقشی در نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ‌بر عهده داشته‌اند و ‌آیا‌ این نقش‌ها ماهیتاً با یکدیگر تفاوت داشته‌اند؟‏

‏فرضیه پایان‌نامه حاضر ‌این است که در نهضت ملی نفت، روحانیون با داشتن استراتژی مبارزه در رژیم، نقش رهبری بسیج‌گرا را بر عهده داشته‌ است و در پی حذف نظام سیاسی حاکم بر جامعه نبوده است بلکه در پی استقلال سیاسی اقتصادی و کوتاه کردن سلطه‌ی استعمار انگلیس بر کشور بوده است؛ در حالی‌که در انقلاب اسلامی،‌ روحانیون علاوه بر داشتن استراتژی مبارزه با رژیم سه نقش ‌ایدئولوژی‌پرداز، بسیج‌گر، مدیر و معمار و استقرار نظام جدید حکومت اسلامی ‌با محوریت ولایت‌فقیه را عهده‌دار گردیده‌اند.‏

‏پس از بیان کلیات تحقیق در فصل اول در فصل دوم علاوه بر بیان مباحث نظری پژوهش، مبانی تئوریک نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامی ‌ایران مطرح گردیده و در فصل سوم نقش روحانیون در نهضت ملی نفت و همچنین نوع استراتژی آنان در این مبارزه و مبانی تئوریک نهضت مورد بررسی قرار گرفته است. و در فصل چهارم نقش روحانیون به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی ‌مورد بررسی قرار گرفته و بیان گردیده که حضرت امام خمینی با ارائه تئوری جدید خود تحت عنوان حکومت اسلامی، مبارزه‌ی خود را با استراتژی مبارزه با رژیم شروع و نظام مستقر حاکم را مورد حمله قرار داده است و درصدد‌ ایجاد حکومت اسلامی ‌با محوریت ولایت‌فقیه بوده است.‏

‏بنابراین نهضت ملی نفت حرکتی سیاسی جهت حذف سلطه انگلستان بر منابع ‌ایران و در واقع مبارزه‌ای سیاسی در چهارچوب نظام مستقر بوده ولی نقش روحانیون در انقلاب اسلامی ‌نقشی فراگیر جهت حذف نظام سلطنتی مستقر و برقراری حکومت اسلامی ‌با محوریت ولایت فقیه بوده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی نقش روحانیون در نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامیصفحه 1