بررسی قواعد علی الید، اتلاف و تسبیب با رویکردی بر دید گاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : سعادت حاجی علیلو، صالح

محل نشر : قزوین

ناشر: ‫دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (س)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، قاعده علی الید ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب ، احکام ، فقه

زبان اثر : فارسی

بررسی قواعد علی الید، اتلاف و تسبیب با رویکردی بر دید گاه امام خمینی (س)

چکیده

‏اسباب ضمان قهری، ضمان ید می‌باشد که بر پایه آن، گیرنده مال غیر، ضامن آن بوده و ملزم به رد عین یا مثل و یا قیمت آن می‌باشد. یکی دیگر از اسباب ضمان، اتلاف است که با توجه به مفاد آن، هرگاه شخصی مال دیگری را از بین ببرد هر چند که بر آن مال ید و تسلطی نداشته باشد ضامن خواهد بود. و به موجب اطلاقات ادله ‌این قاعده، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. تسبیب نیز که یکی دیگر از اسباب ضمان می‌باشد، در حقیقت نوعی از اتلاف است به ‌این تعبیر که در اتلاف شخص بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. در ذیل هر قاعده، نگرش‌های ویژه حضرت امام (ره) به آن قاعده از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت بحث از قواعد فقهی در آثار امام خمینی (ره) متفرع بر ویژگی‌های نگرش ‌ایشان به فقه و مبانی فقهی است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی قواعد علی الید، اتلاف و تسبیب با رویکردی بر دید گاه امام خمینی (س)صفحه 1