بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی (س) در ارتباط با بسیج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : قربانی زاده، وجه الله

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

زمان (شمسی) : 1376

موضوع : امام خمینی (س) ، سیره ، بسیجیان ، تکلیف شرعی ، بسیج مستضعفان

زبان اثر : فارسی

بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی (س) در ارتباط با بسیج

چکیده

‏تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ برای‏‏ ‏‏‌این سؤال اساسی است که چه عواملی در سیره امام‌خمینی (ره) وجود دارد که باعث ‌ایجاد انگیزش در بسیجیان می‌گردد؟ پاسخگویی به ‌این سؤال هدف اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و اهداف فرعی ‌این پژوهش یافتن پاسخ به سؤالات فرعی زیر است:‌ آیا وجود جهت‌گیری الهی و عمل بر اساس احساس تکلیف شرعی در سیره امام‌خمینی (ره) باعث انگیزش بسیجیان شده است؟‌ آیا امام ‌خمینی (ره) به نیازهای سطح بالای بسیجیان توجه بیشتری داشته است؟ آیا امام ‌خمینی (ره) به عوامل انگیزشی بیشتر از عوامل بهداشتی در بسیجیان توجه داشته است؟‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی (س) در ارتباط با بسیجصفحه 1