اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : قائینی نجفی، محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1370

موضوع : امام خمینی (س) ، اندیشه سیاسی ، دین ، سیاست ، وحدت

زبان اثر : فارسی

اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏در این رساله شخصیت امام خمینی طی مطالعه‌ای تطبیقی بر اساس الگوی تیپ مدیریت، تیپ‌ایدئولوگ، تیپ قیام‌گر تحلیل می‌شود. نویسنده ابتدا آمیختگی دین و سیاست در‌ اندیشه سیاسی امام را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به تشریح نقش محوری وحدت در دیدگاه سیاسی امام خمینی بر اساس تیپ مدیریت می‌پردازد. بخش پایانی رساله به بررسی نقش کلیدی مبارزه در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی با توجه به تیپ قیام‌گر‌ایشان اختصاص دارد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1