تعامل روحانیت و دولت در ایران سال 1386 - 1380
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : میرمجیدی، مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، روحانیت، ایران ، دولت ، دولت اسلامی

زبان اثر : فارسی

تعامل روحانیت و دولت در ایران سال 1386 - 1380

چکیده

‏چکیده شامل: هدف تحقیق، طرح تحقیق، یافته‌ها و نتایج تحقیق می‌باشد.‏

‏هدفی که تحقیق دنبال کرده پاسخ به پرسش از چگونگی تعامل روحانیت با دولت بوده است. بدین منظور ابتدا به چهارچوب نظری این تعامل پرداخته شده و گونه‌های تعامل و عوامل مؤثر بر آن، مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت فعلی تعامل روحانیت با دولت مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظریه آقای مطهری مبنی بر تأثیر عامل اقتصادی بر چگونگی تعامل روحانیت با دولت‌ها، چگونگی کمک‎های مالی دولت به روحانیت و وجود ارتباط احتمالی میان آن و قدرت تعامل روحانیت با دولت مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. کمک‌های مالی دولت بر اساس گزارش تفصیلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از قانون بودجه سالانه دولتی، به دست آمد و قدرت تعامل روحانیت با مراجعه به روزنامه جمهوری اسلامی انتشار یافته در سال‌های 1380 تا 1386، و تحلیل محتوای مواضع روحانیون مورد سنجش قرار گرفت. وجود ارتباط احتمالی میان تغییرات این دو متغیر به کمک آمارهای دی سامرز، مان ـ ویتنی و کروسکال والیس، آزمون گردید. آن‌چه در ابتدا وجود رابطه میان کمک‌های دولتی با قدرت تعامل روحانیت مشاهده شده است، به ویژه در مواردی که کمک‌ها به سازمان‌های اصلی حوزه علمیه (مانند مرکز مدیریت حوزه) اختصاص یافته، اما با کنترل دیگر متغیرها، چنان ارتباطی مشاهده نگردید. با این حال به دلیل محدودیت‌های تحقیق حاضر، تعمیم نتایج تحقیق حاضر نیازمند بررسی‌های وسیع‌تری است که در آینده دورتر امکان‎پذیر خواهد بود.‏

پایان نامه‫تعامل روحانیت و دولت در ایران سال 1386 - 1380صفحه 1