امام خمینی (س) - الگوی زن مسلمان
| ارسال به دوستان 0
الگوی زن مسلمان
الگوی زن مسلمان

الگوی زن مسلمان

روز ولادت با سعادت فاطمه‏ زهرا- سلام اللّه علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی [است‏] و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می ‏درخشد.

صحیفه امام، ج‏12، ص 274

مقام و منزلت صدیقه طاهره (س)

الگوی زن مسلمان

مقام و منزلت صدیقه طاهره (س)

او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است.

ادامه ...
اقتدا به حضرت ‏زهرا علیها السلام

الگوی زن مسلمان

اقتدا به حضرت ‏زهرا علیها السلام

زهدو تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته است وهمه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید...

ادامه ...
جلوه گر تمام هویت انسانی

الگوی زن مسلمان

جلوه گر تمام هویت انسانی

یک زن به دنیا آمد که نمونه انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوه ‏گر است

ادامه ...
صاحب جمیع ‏فضایل پیامبر و خاندان عصمت علیهم السّلام

الگوی زن مسلمان

صاحب جمیع ‏فضایل پیامبر و خاندان عصمت علیهم السّلام

فاطمه‏ زهرا- سلام ‏الله علیها- زنی که افتخار خاندان وحی [است‏] و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می‏ درخشد

ادامه ...