با عرض سلام متقابل و تشکر از سوال شما مخاطب گرامی، در پاسخ باید گفت: بله، حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) از ابتدای نهضت اسلامی و شروع حرکت انقلابی مردم ایران علیه حکومت وابسته پهلوی به این مهم اشاره داشته اند و اساس استقلال و عزت ملت را در روی پای خویش ایستادن و اتکا به خدا و خود و رد هرگونه وابستگی اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی دانسته اند. ایشان وابستگی یک کشور برای تامین نیازهای اولیه خود را ننگی بزرگ برای حکومت و دولت آن می دانند و در طرف مقابل اعتماد به نفس و پرهیز از دگرشیفتگی را عامل مهمی برای نیل به خودکفایی و بازسازی و توسعه یک کشور دانسته و در این مسیر، جوانان، مخترعان و مکتشفان را در خط مقدم جبهه خودکفایی معرفی نموده اند. برای این که شما مخاطب ارجمند بیشتر با نظرات معظم له در این خصوص آشنا گردید توجه شما را به چند نمونه جلب می نماییم:
«مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان می توانند کار بکنند.‌‎ ‌‏در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی‎ نیستند و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا‌‎ ‌‏بیاورند، از امریکا بیاورند. این شد که اسباب این شد که مغزهای‌‎ ‌‏ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد. ایران افرادش،‌‎ ‌‏مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند بلکه از بسیاری از نژادها‌‎ ‌‏بالاترند. لکن نگذاشتند که این استعدادها به کار بیفتد. باید‌‎ ‌‏استعدادها را به کار بیندازند، و دولت و ملت تأیید کنند از این‌‎ ‌‏کسانی که اختراع و ابداع می کنند تا ـ ان شاءالله ـ ایران خودش همه‌‎ ‌‏چیز را بسازد و مستقل بشود.»(۱)
«آن روزی که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنیم برای‌‎ ‌‏کشاورزیمان، جدیت نکنیم، برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم‌‎ ‌‏برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که‌‎ ‌‏به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم‌‎ ‌‏باید هر چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، این‌‎ ‌‏احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می افتد و متخصص پیدا‌‎ ‌‏می شود در هر رشته ای و بازوهایی که هر عملی را می توانند انجام‌‎ ‌‏بدهند به کار می افتند: کشاورزی را خودشان درست می کنند؛‌‎ ‌‏کارخانه ها را خودشان راه می اندازند.»(۲)
«مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعۀ مراکز‌‎ ‌‏علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‏ ‏جانبۀ مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است‌‎ ‌‏که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم‌‎ ‌‏به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را‌‎ ‌‏روی پای خود نگه دارند.»(۳)
«همه باید با هم کمک بکنیم؛ یعنی ملت، همۀ قشرهای ملت، باید‌‎ ‌‏درصدد این باشند که خودکفا باشند؛ محتاج نباشند.»(۴)
«خیلی برای یک مملکت اسلامی این عیب است که در ارزاقش‌‎ ‌‏محتاج بشود به خارج که تهدیدشان کنند که ما نمی دهیم به شما‌‎ ‌‏دیگر. در صورتی که ایران زمین دارد الی ماشاءالله . آب هم دارد.‌‎ ‌‏برکات آسمانی هم هست. چرا باید محتاج به خارج باشیم؟ باید‌‎ ‌‏همت کنند.‏ باید بنای بر این بگذارند که مستقل باشند در اقتصاد. وقتی یک‌‎ ‌‏ملتی بنای بر یک چیز گذاشت یعنی، همۀ آنها عازم شدند که ما‌‎ ‌‏دیگر بعد از این از دیگران چیزی نخریم، خودشان ایجاد می کنند،‌‎ ‌‏خودشان ارزاق خودشان را ایجاد می کنند.»(۵)
منابع:
(۱): صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۳۹۶
(۲): صحیفه امام، ج ۱۴، ص: ۱۱۵
(۳): صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۱۵۸
(۴): صحیفه امام، ج ۱۰، ص: ۴۴۳
(۵): صحیفه امام، ج: ۱۱، ص: ۴۷۷

. انتهای پیام /*