اعتماد و میدان دهی به جوانان برای حل نابسامانی ها و مشکلات بزرگ کشور از نخستین روزهای شروع نهضت اسلامی، همواره مورد توجه و تاکید و عمل رهبر کبیر انقلاب (قدس سره) بوده است. امام امت (ره) با ندای حق طلبی خود موجب آگاهی و بیداری اقشار مختلف مردم بویژه جوانان در زمان حاکمیت طاغوت شدند و جوانان نیز با لبیک به ندای رهبر خویش، در پیشبرد اهداف الهی نهضت بحق که رسالت تاریخی خویش را به انجام رساندند. در زمان جنگ تحمیلی نیز این جوانان بودند که در صف و خط مقدم جبهه ها با نثار خون و جان خویش موجبات شکست و زبونی دشمن متجاوز را فراهم آوردند و این همه نبود مگر با هدایت رهبری خردمند و فرزانه و با دلدادگی میان آن پیر مراد و فرزندان جوانش. در پاسخ به سوال شما مخاطب ارجمند باید گفت: بله، در جای جای سخنان آن مقتدای الهی امت، می شود توجه به جوانان و بهره گیری از توان و پتانسیل این قشر حرکت آفرین جامعه را مشاهده نمود. به نمونه هایی از هزاران کلام حضرت امام (س) توجه فرمایید:

«برای دولت اگر مشکلی پیدا بشود، همین جوانان و همین ملت، زن‌‎ ‌‏و مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش‌‎ ‌‏می کند.»(۱)
«من هر گاه از نزدیک با جوانان پرشور و پرتحرک جهاد‌‎ ‌‏سازندگی مواجه می شوم و یا در وسایل ارتباط جمعی آثار ارزندۀ‌‎ ‌‏فرهنگی و عمرانی آنان را شنیده و یا می بینم، از دل برای موفقیت‌‎ ‌‏و سربلندی آنان دعا می کنم. آفرین بر شما که اینگونه به اسلام و‌‎ ‌‏انقلاب اسلامی آبرو دادید.»(۲)
«می بینید که جوانان عزیز و مردم ما توانایی‌‎ ‌‏آنجام کارها و برداشتن موانع را دارند.»(۳)
«همین حصر‌‎ ‌‏اقتصادی جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار‌‎ ‌‏کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی به خارج نداشته باشند.»(۴)
منابع:
(۱): صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۲۷۴
(۲): صحیفه امام، ج ۱۶، ص: ۳۳۸
(۳): صحیفه امام، ج ۱۷، ص: ۶۲
(۴): صحیفه امام، ج۱۸، ص: ۱۳۲

. انتهای پیام /*