امام خمینی بعد از رحلت آیت الله بروجردی علی رغم استقبال حوزه علمیه و مردم، همچون ادوار گذشته زندگی خویش، کوچک ترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشتند و حتی درمقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می کردند. این در حالی بود که تعلیقات امام خمینی بر تمام ابواب کتاب عروه الوثقی، پنج سال قبل از رحلت آیت الله بروجردی، در سال 1335 ه.ش پایان یافته بود و در همین سال ها نیز حاشیه امام خمینی بر کتاب وسیله النجاه (به عنوان رساله عملیه) نگارش یافته بود. به هرحال عظمت چشمگیر و ممتاز امام خمینی در علم و فضیلت و تقوی موجب شد که بسیاری از مردم مسلمان ایران به اعلمیت و ارجحیت ایشان پی بردند و بی دغدغه از او تقلید کردند و فتاوی و دستورات ایشان را به کار بستند، نیز بسیاری از علما و صاحب نظران با ایمان به مقام ممتاز و بی معارض علمی امام، به اعلمیت ایشان رای دادند و علی رغم مخاطراتی که زندگی آنان را تهدید می کرد، طی بیانیه ها، خطابه ها و گفتگوها، نظر قاطع خویش را درباره مرجعیت عامه امام اعلام داشتند و عموم توده ها را به تقلید از ایشان فرا خواندند.
برخی علما و مجتهدین که در مورد مرجعیت عامه امام خمینی نظر دادند عبارتند از:
آیات و حجج اسلام؛ حسینعلی منتظری، محمد شریعت اصفهانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، محمد محمدی فاضل، حسین نوری همدانی، نعمت اله صالحی نجف آبادی، احمد جنتی، ابوالقاسم جنتی، یحیی انصاری، علی مشکینی، غلامرضا صلواتی، محمد شاه آبادی، ابراهیمی امینی، محمدمصطفی جوهر، عبدالحسین دستغیب، صدرالدین طاهری، ابوالحسن شیرازی، عبداله جوادی آملی، محمدرضا مهدوی کنی و .... .

. انتهای پیام /*