در سال 71 کتابی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با عنوان مخاطبین در وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) منتشر شد که در آن مخاطبین به صورت زیر شناسایی شده اند:
الف: مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران شامل: رهبر یا شورای رهبری، رئیس جمهور، دولت، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن، شورای عالی قضایی و قضات، وزراء وزارتخانه های مختلف (ارشاد، خارجه به طور اخص)، قوای مسلح و فرماندهان آن، شورای عالی دفاع، دست اندرکاران مختلف.
ب : اقشار مختلف ملت شامل: نویسندگان و گویندگان، روحانیت و روحانی نماها، روشنفکران، اقلیت های مذهبی، جوانان دبیرستانی و دانشگاهی، ناراضیان و مخالفین (گروهک ها، هواداران گروهک ها، احزاب و گروه های چپ، اشکال تراشان و صاحب عقدگان)، مومنین فریب خورده، ثروتمندان، نوجوانان و جوانان.
ج: ملت ایران بطور اعم
د: تشکیلات علمی و سازمان ها و موسسات شامل: رسانه های گروهی، حوزه ها و علما، دانشگاه ها
ه: ملت ها و دولت های مسلمان
و: ملت های محروم و ستمدیده و مستضعف جهان
ز: کشورهای اسلامی و دولت ها.

. انتهای پیام /*