سیر گردش بررسی یک اثر تا تولید و توزیع نهایی بدین شرح می باشد:

ابتدا فایل حروفچینی شده اثر به همراه نسخه ای از آن جهت بررسی به معاون پژوهشی موسسه ارجاع می شود پس از ارزشیابی اثر و صحت انطباق مطالب با ضوابط و آیین نامه های موجود ، فایل اثر به همراه اصلاحات نهایی همراه با مجوز چاپ به مدیریت انتشارات بازگردانده میشود.
در واحد انتشارات موسسه کمیته ای بنام کمیته فنی ، صفحه آرایی ، تنظیم فرم فیپا برای کتابخانه ملی و... را بررسی و تصویب می نماید که نهایتا اثر مورد نظر جهت اخذ فیپا و شابک به کتابخانه ملی ارسال می شود
مراحل بعدی رایزنی و استعلام از موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه در خصوص نحوه قیمت گذاری و شمارگان (تیراژ) اثر می باشد.
در مراحل بعدی مشخصات اولیه ای از اثر جهت طراحی روی جلد کتاب و صفحات مصور اثر به معاون هنری موسسه ارجاع داده می شود.
در فرایند بعدی تولید اثر ، مدیریت فن آوری اطلاعات موسسه نسخه پی دی اف را تهیه می نماید و پس از بازگشت به واحد انتشارات ، نسخه پی دی اف با نسخه اصلی مطابقت داده می شود .
نهایتا نسخه نهایی اثر جهت چاپ به موسسه چاپ و نشر عروج ارسال می شود.
این موسسه تعداد هفت نسخه از نسخ چاپی اثر را جهت اعلام نظر واحد انتشارات به این واحد ارسال می نماید.
قبل از توزیع اثر نسخه ای جهت بررسی و اعلام نظر قائم مقام موسسه به دفتر ایشان ارسال می شود .
سپس معاونت پژوهشی نیز پس از بررسی ، در صورت تایید نهایی ، مجوز توزیع و فروش را صادر می نماید.
به منظور اطلاع رسانی تازه های نشر موسسه ف، این وظیفه بر عهده معاونت امور فرهنگی و ارتباطات موسسه می باشد که به اشکال مختلف منجمله اطلاع رسانی از طریق رسانه های حمعی ، این مهم را به مقصود می رساند.
نسخه ای از اثر نیز به مولف جهت اطلاع از آخرین وضعیت چاپ اثر اراسل میشود.
نسخی نیز جهت نگهداری و بهره برداری در بانک اطلاعات نشر موسسه به واحد کتابخانه و آرشیو موسسه ارسال می شود.
در آخرین مرحله ، واحد اتشارات مجوز توزیع و فروش اثر را به استناد مجوزهای اخذ شده در مراحل قبلی ، به موسسه چاپ و نشر عروج ارسال می نماید و این موسسه نیز از طریق واحد توزیع خود ، کتب منتشره را در نمایندگی ها و کتاب فروشی های موسسه و ایران توزیع مینماید.
در صورت استقبال قابل توجه از اثر ، موسسه چاپ و نشر عروج مراتب را جهت صدور چاپ دوم و به بعد از واحد انتشارات استعلام مینماید.

. انتهای پیام /*