معاونت پژوهشی موسسه از طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه اندیشه های امام و انقلاب اسلامی حمایت می کند،پژوهشگران می توانند بر اساس اولویت های پژوهشی مصوب،موضوع مورد نظر خود را انتخاب و یا موضوع جدیدی پیشنهاد دهند،در صورت تصویب موضوع،طرح تحقیقاتی (پروپزال)بایستی در فرم های تحقیقاتی مدریت تحقیقات ارائه شود.طرح تحقیقاتی جهت ارزیابی به دو کارشناس برجسته در حوزه مورد نظر ارائه می شود.سپس نظریه کارشناس به علاوه نظریه گروه مربوطه در جلسه شورای تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در صورت تصویب طرح،قرار داد پژوهشی بین معاونت و محقق جهت تولید یک اثر پژوهشی منعقد می گردد. اما اگر محقق محترم پروژه تحقیقاتی آماده داشته باشد،مجموعه پژوهشی توسط کارشناسان مدیریت تحقیقات مورد ارزیابی قرار می گیرد که درسه سطح نتیجه اعلام می گردد.
سطح1-کارهای پژوهشی فاخر و ارزشمند که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)منتشر می شود.
سطح2- کارهای علمی و تحقیقاتی که توسط انتشارات عروج چاپ منتشر می شود.
سطح3 – کارهایی است که موسسه فقط مجوز چاپ و انتشار می دهد.

. انتهای پیام /*