مطابق قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (س) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ که در تاریخ 14/8/68 به تایید شورای نگهبان رسیده و در مورخ 27/8/68 توسط دولت محترم وقت به کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتی،نهادهای دولتی،استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده است. چاپ و یا انتشار زندگینامه و آثار و گفتار حضرت امام خمینی (س)از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی،بدون تایید صحت مطالب توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)ممنوع است. اشخاص و موسسه های مذکور موظفند به منابع تایید شده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استناد نموده و یا تایید لازم را از این مرکز دریافت و به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.

. انتهای پیام /*