بخش سوم توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه
د) توسعه و سازندگی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

د) توسعه و سازندگی کشور

د) توسعه و سازندگی کشور

‏ ‏

ترمیم خرابیهای به جامانده از رژیم سابق 

‏اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستانهای آبادی‏‎ ‎‏برای ما گذاشتند. قبرستانهای ما را با قبرهای جوانهای ما آباد کردند‏‎ ‎‏و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی‏‎ ‎‏مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی ـ دو سال و با مدت قلیل‏‎ ‎‏جبران کرد. این محتاج به این است که همۀ ملت ایران دست به هم‏‎ ‎‏بدهند و با هم این خرابه را آباد کنند. ننشینند که دولت آباد کند؛‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 374

‏دولت نمی تواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند؛ روحانیت‏‎ ‎‏تنها نمی تواند آباد کند. همه با هم، همه با هم، از کشاورز و کارگر تا‏‎ ‎‏صانع و ملاّ، تا روحانی و دانشگاهی، تا اداری و ارتش، همه با هم،‏‎ ‎‏همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمۀ‏‎ ‎‏راه است؛ فقط دزدها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید؛‏‎ ‎‏لکن خرابه مانده است. مهم برای [ما‏‎ ‎‏]خرابه است؛ مهم این است‏‎ ‎‏که این خرابه ای که برای ما گذاشته اند با همت والای شما، با همت‏‎ ‎‏عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود.(497)‏

‏10 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تصفیۀ سازمانها و ادارات 

‏الآن ایران به یک صورت خرابه درآمده است. اینها خراب کردند،‏‎ ‎‏همه چیز ما را بردند؛ و ما باید این تتمه را حفظ کنیم و این تتمه را‏‎ ‎‏برای اعقاب‏‎[1]‎‏ خودمان محفوظ نگه داریم. این مسائل با همت‏‎ ‎‏همۀ اقشار این ملت است؛ با همت شما جوانهاست. هر کس در‏‎ ‎‏هر مقامی که هست باید کمر همت به خدمت به این مملکت، به‏‎ ‎‏خدمت به اسلام ببندد تا مشکلات رفع بشود. شمایی که در بانک‏‎ ‎‏هستید و کارمند بانک یا رؤسای بانک هستید باید بانک را اصلاح‏‎ ‎‏بکنید؛ کسانی که در فرهنگ هستند باید فرهنگ را اصلاح بکنند؛‏‎ ‎‏کسانی که در وزارتخانه ها هستند باید وزارتخانه ها را تصفیه کنند.‏‎ ‎‏و همین طور باید همۀ ما دست به هم بدهیم تا این کشوری که‏‎ ‎‏خرابه کردند و رفتند و بردند هر چه ما داشتیم، ان شاءالله دوباره به‏‎ ‎‏حال اول و بلکه بهتر برگردد.(498)‏

‏23 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 375

همبستگی اقشار در رفع آشفتگیهای مملکت 

‏امروز، هم دانشگاهی و هم من طلبه و هم آقا، که آقا هستند، و هم‏‎ ‎‏شما، که از آقایان هستید، و هم خانمها و همۀ ملت، امروز باید با‏‎ ‎‏هم برویم جلو، فردا هم با هم بسازیم. توقع نداشته باشید که ما‏‎ ‎‏بسازیم. خوب، ما چکاره هستیم؟ شما هستید، ما هستیم، دیگران‏‎ ‎‏هستند. نه من باید بنشینم بگویم که خانمها این کارها را انجام‏‎ ‎‏بدهند؛ نه خانمها بنشینند بگویند فلانی انجام بدهد. آنها به اندازۀ‏‎ ‎‏خودشان؛ ما به اندازۀ خودمان؛ شما به اندازۀ خودتان؛ دولت به‏‎ ‎‏اندازۀ خودش؛ ارتش به اندازۀ خودش؛ اداره به اندازۀ خودش.‏‎ ‎‏چیزی نیست که یک دولت بتواند انجام بدهد. آشفتگی‏‎ ‎‏آشفتگی ای نیست که یک دولت بتواند؛ یا یک قشر از ملت بتواند.‏‎ ‎‏همۀ ما بگوییم که ما هیچ کاری نمی کنیم، دانشگاهیها بکنند،‏‎ ‎‏دانشگاهی نمی تواند بکند. دانشگاهی بگوید که ما هیچ کاری‏‎ ‎‏نمی کنیم، آخوندها بکنند، آخوندها هم هیچ. ما همه هر دو‏‎ ‎‏بنشینیم بگوییم تاجرها این کار را بکنند، کاسبها این کار را بکنند،‏‎ ‎‏ازشان نمی آید. ملت اگر چنانچه همه با هم نباشند، اگر دست به‏‎ ‎‏دست هم ندهند، اگر هر کس هر مقداری که ازش می آید کار‏‎ ‎‏نکند، این مملکت نمی تواند این آشفتگی را از دست بدهد. باید‏‎ ‎‏همه مان با هم. اگر همه با هم مشغول شدیم، پیروز می شویم؛ پیش‏‎ ‎‏می بریم.(499)‏

‏6 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت اقشار در جهاد سازندگی 

‏دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور‏‎ ‎‏مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 376

‏بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد‏‎ ‎‏سازندگی» که همۀ قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان،‏‎ ‎‏دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی،‏‎ ‎‏همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده‏‎ ‎‏است بسازند. و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی هست؛ مثل‏‎ ‎‏آنجاهایی که روستاها، جاهایی که مساکن عشایر هست، دهات‏‎ ‎‏دورافتاده که تقریباً هر کدام از گروهها می آیند، شکایت از‏‎ ‎‏وضعشان دارند، می گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم،‏‎ ‎‏اسفالت نداریم، بهداری نداریم؛ و همه هم صحیح می گویند. بنا،‏‎ ‎‏بر این بوده است که اینطور ایران را خراب کنند. و الآن که ـ‏‎ ‎‏بحمداللهـ آن سد شکسته شد، برای مرحلۀ ثانی، که مرحلۀ‏‎ ‎‏سازندگی است، ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم، و از ملت‏‎ ‎‏می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست‏‎ ‎‏برادری به هم بدهند و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع‏‎ ‎‏کنند. و البته مأمورین دولت در هر جا ـ آنها هم ـ مردم با آنها‏‎ ‎‏تشریک مساعی کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین‏‎ ‎‏دولت کارها را انجام بدهند. و روحانیونی که در همه جا در بلاد ـ‏‎ ‎‏بحمدالله ـ هستند، در این امر آنها هم تشریک مساعی کنند،‏‎ ‎‏نظارت کنند.(500)‏

‏26 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

در نظرنگرفتن منافع شخصی در سازندگی کشور

‏تا آن قدمهایی که اصول مسائل درست می شود باز به فکر اینکه‏‎ ‎‏من حقوقم کم است، من رتبه ام کم است، به این فکر نباشید. ‏

‏     حالا باید همه، همان طوری که از اول مقصد را نگاه می کردید‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 377

‏و به مطالب خودتان توجه نداشتید، حالا هم مقصد را نگاه کنید به‏‎ ‎‏مطالب خودتان توجه نکنید. من این مطلب را برای شما تنها‏‎ ‎‏نمی گویم؛ من برای همه دارم می گویم. بازاری حالا نباید به فکر‏‎ ‎‏منفعت بردن باشد. کارگر به فکر این نباشد که حقوقش کم است،‏‎ ‎‏دهقان به فکر این نباشد که امسال زراعت چطور است، باران آمده‏‎ ‎‏یا نه. اینها فکرهایی است که شما را از آن قدرت باز می دارد؛ از آن‏‎ ‎‏قدرت الهی باز می دارد. شما «قیام لله » کردید.(501)‏

‏28 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

سازندگی کشور، تکلیف همه 

‏تکلیف همۀ ما این است که همه کمک کنیم برای ساختن این‏‎ ‎‏مملکت. شما در هر جا که هستید کمک کنید. ما هم اگر کاری‏‎ ‎‏ازمان برآید کمک بکنیم. کشاورزها هم کمک بکنند، کارگرها هم‏‎ ‎‏کمک بکنند؛ همۀ کارمندها هم کمک بکنند.‏

‏     تا کمک همه نباشد نمی شود این خرابه را آبادش کرد. کمک‏‎ ‎‏لازم است. خیال نکند یک کسی که من یک نفرم، من یک نفر چه‏‎ ‎‏از من برمی آید. هر یک نفری به اندازۀ یک نفر از او کار می آید، به‏‎ ‎‏اندازۀ همان یک نفر مکلف است کارش را انجام بدهد. الآن همۀ‏‎ ‎‏ما، همۀ قشرهای این ملت، مکلفند که برای این مملکت کار‏‎ ‎‏بکنند، تا اینکه با کار اینها این مملکت اداره بشود؛ درست بشود.‏‎ ‎‏مملکت مال خودتان است. خودتان برای خودتان دارید کار‏‎ ‎‏می کنید.‏

‏     و ان شاءالله من امیدوارم که همۀ ما به وظایفمان آشنا‏‎ ‎‏بشویم.(502)‏

‏10 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 378

توسعه کشاورزی برای رفع وابستگی 

‏باید همه دست به هم بدهند کمک بکنند. همین جهاد سازندگی‏‎ ‎‏یک کمک بزرگی است، که اینها در همه چیز کمک باید بشود، و‏‎ ‎‏همۀ قشرها باید کمک بکنند، تا این مملکت را نجات بدهند. یک‏‎ ‎‏مملکتی که بخواهید از خودتان باشد و دیگر نتوانند در آن دخالت‏‎ ‎‏کنند، اول باید آن چیزی که مربوط به ارزاق خودتان است، احتیاج‏‎ ‎‏از حیث رزق، ما به دیگران نداشته باشیم؛ نان ما را دیگران ندهند.‏‎ ‎‏آخر برای ما عیب است که ما بنشینیم و نانمان را دیگران بگویند‏‎ ‎‏که ما به شما می دهیم، یا ما به شما نمی دهیم. باید خودمان تهیه‏‎ ‎‏کنیم، و این به این است که کشاورزی را توسعه بدهیم. اگر قبلاً کم‏‎ ‎‏کاری می کردند، حالا زیادتر کار بکنند. اشخاص کمک کنند به‏‎ ‎‏آنها، و دولت کمک شایان به آنها بکند، و از همه اطراف کمک‏‎ ‎‏بشود، تا این کشاورزی بخوبی راه بیفتد. وقتی که راه افتاد، ما‏‎ ‎‏احتیاجمان را از غیر در جهت اقتصاد بریده بشود، آن وقت در همۀ‏‎ ‎‏کارها می توانیم با آنها مقابله کنیم، الآن هم ـ الحمدلله ـ می توانیم.‏‎ ‎‏در هر صورت، همۀ قشرها الآن موظفند که کوشش کنند برای‏‎ ‎‏حفظ آرامش و فعالیت کنند، بیکار ننشینند، فعالیت بکنند، کار‏‎ ‎‏بکنند، تا اینکه بتوانند مملکت خودشان را نجات بدهند.(503)‏

‏6 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

جدیت در انجام وظیفه و تکلیف

‏تکلیف ما چیست؟ تکلیف هر یک از ما و هر یک از افراد ملت این‏‎ ‎‏است که آن کاری را که می کند خوب انجام بدهد. شما متوقع این‏‎ ‎‏نباشید که استاد چه جور هست. آن را هم باید دنبالش باشید، اما‏‎ ‎‏نایستید به اینکه او عمل خوب بکند. خودت اول عمل خوب را‏‎ ‎‏بکن، اول خودمان، از خودمان شروع بشود، تا برسد به جامعه مان.‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 379

‏     اصلاح از اول باید از خود آدم شروع بشود، تا برساند به اینکه‏‎ ‎‏دیگری را اصلاحش کند. خوب کار بکنید، جدی کار بکنید،‏‎ ‎‏کشاورزهایمان جدی کار بکنند، کارگرهایمان جدی کار بکنند.‏‎ ‎‏گول اینهایی که می خواهند ما را دوباره برگردانند به حال سابق، به‏‎ ‎‏حال اینکه وابسته همه چیزمان وابسته به خارج باشد، گول اینها را‏‎ ‎‏نخورند، گول تبلیغات اینها را نخورند.‏

‏     تکلیف ما این است که اولاً هر کاری که محوَّل به ماست خوب‏‎ ‎‏انجام بدهیم. محصِّلید، خوب تحصیل کنید. معلِّمید، خوب تعلیم‏‎ ‎‏کنید. استادید، خوب استادی کنید. کارگرید، خوب کار بکن.‏‎ ‎‏کشاورزید، خوب کشاورزی بکن. ملایی، خوب ملایی بکن. هر‏‎ ‎‏چی هستی، همان کاری که به تو محوَّل است او را خوب انجام بده.‏‎ ‎‏اگر یک ملتی یک همچه هوشیاری برایش پیدا شد که هر شخصی‏‎ ‎‏کار خودش را خوب انجام بدهد، یک ملت اصلاح می شود؛ زود‏‎ ‎‏هم اصلاح می شود. اما اگر من بنشینم برای اینکه یکی دیگر کار‏‎ ‎‏بکند، شما بنشینید که من کار بکنم، من بنشینم شما کار بکنید، نه‏‎ ‎‏من کار انجام می دهم، نه شما انجام می دهید. منتظر نباشید‏‎ ‎‏دیگران برای شما کار بکنند. این انتظاری بود که ما منتظر باشیم‏‎ ‎‏امریکا برای برای ما دلسوزی بکند؛ منتظر باشیم که امریکا به ما‏‎ ‎‏اسلحه بدهد. اسلحه هایی به ما دادند که به دردمان نمی خورد؛ به‏‎ ‎‏ضررمان بود! قراردادهایی با ما کردند که همۀ قراردادهایشان به‏‎ ‎‏ضرر ما بود، یا اکثرش. آنها برای ما کار نمی کنند.‏

‏     ننشینید دیگران برای شما کار کنند. خودتان کار کنید. ملت‏‎ ‎‏خودش کار بکند. هم خودش عملی را که می خواهد انجام بدهد‏‎ ‎‏خوب انجام بدهد؛ هم به رفیقش بگوید خوب انجام بده؛ هم به‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 380

‏جامعه کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ‏‎[2]‎‏ همین است.‏

‏    همه مسئولیم در مقابل ملت؛ و مسئولیم در مقابل خودمان.‏‎ ‎‏خودم را اصلاح کنم، دیگران را هم اصلاح کنم؛ به هر مقداری که‏‎ ‎‏می توانید. باز ننشینید به اینکه من اهل منبر نیستم نمی توانم یک‏‎ ‎‏جامعه ای را دعوت کنم؛ من اهل خطابه نیستم. نخیر، شما همان‏‎ ‎‏مقداری که می توانی خودت عمل بکن؛ به رفیقت هم با همان‏‎ ‎‏زبانی که داری بگو که خوب عمل کن. او هم خودش عمل کند، به‏‎ ‎‏رفیقش بگوید. اگر یک همچو حسی در یک مملکت پیدا شد،‏‎ ‎‏مملکت زود اصلاح می شود. ما ننشینیم که دیگران برای ما کار‏‎ ‎‏بکنند. ما ننشینیم که از غرب برای ما وارد بشود. ما خودمان کار‏‎ ‎‏بکنیم و خودمان کارهایمان را انجام بدهیم. غرب را فراموش‏‎ ‎‏کنیم.(504)‏

‏7 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت سازندگی کشور با همت والای همه اقشار

‏کارگر، کاسب، تاجر، اداری، فرهنگی، وزارتخانه ها، تمام‏‎ ‎‏قشرهایی که در این کشور به هر صورت زندگی می کنند، باید‏‎ ‎‏همت کنند و مملکت خودشان را خودشان بسازند.‏

‏     منتظر نباشید که از دولت، فقط از دولت شروع بشود. همه‏‎ ‎‏شروع کنید. مملکت مال خود شماست. مثل سابق نیست که شما‏‎ ‎‏همۀ منافعتان به دست دیگران به خارج می رفت، و همۀ مخازنتان‏‎ ‎‏با دست خائنان به خارج از مملکتتان صادر می شد. امروز کشور‏‎ ‎‏مال شماست و شما باید سرنوشت خودتان را به دست بگیرید. و‏‎ ‎‏الآن از اختلافات احتراز و بعد همه با هم، همه با همتِ والا برای‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 381

‏خدا و برای رضای ولی امر ـ سلام الله علیه ـ همه با هم دست‏‎ ‎‏برادری داده و این کشوری که خرابه شده و به دست ما دادند،‏‎ ‎‏خودمان تعمیر کنیم.(505)‏

‏18 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ایران امروز، میدان کار و سازندگی 

‏امروز که بحمدالله ایران به دست ایران و ایرانی اداره می شود و‏‎ ‎‏همه شئون کشور در دست خود ایرانیان و خود دلبستگان به‏‎ ‎‏اسلام، رهبری می شود، امروز روزی است که همه قشرهایی که‏‎ ‎‏در این کشور هستند مسئول هستند. هیچ فردی از افراد این کشور،‏‎ ‎‏چه از نویسنده و روشنفکر و چه روحانی و دانشگاهی و چه ارتش‏‎ ‎‏و سپاهی و بسیج و عشایر و چه مردم بازار و مردم خیابانها‏‎ ‎‏نمی توانند عذری پیدا بکنند به اینکه ما برای فلان عذر نتوانستیم‏‎ ‎‏به این کشور اسلامی خدمت کنیم. تمام عذرها را خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی راهش را بسته و حجت را بر همه ما تمام کرده است. و امروز‏‎ ‎‏ایران میدان کار است، میدان نبرد است با شیاطین، و میدان‏‎ ‎‏سازندگی جوانان است، و میدان خدمت به اسلام و خدمت به‏‎ ‎‏مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان.(506)‏

‏26 / 10 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کار و تلاش، شرط خودکفایی 

‏برادرها! امروز روز کار است. هر کس در هر جا هست باید کار‏‎ ‎‏بکند. ما می خواهیم خودکفا باشیم؛ خودکفایی را با تبلیغات‏‎ ‎‏نمی شود کرد، با کار می شود کرد. رعیت باید کار بکند، کشاورز‏‎ ‎‏باید کشاورزی بکند، دامدارها باید دامداری بکنند، و باغبانها باید‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 382

‏باغبانی بکنند؛ و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشان را‏‎ ‎‏به دانشجویان منتقل بکنند. و دانشگاه که در رأس امور هست و‏‎ ‎‏تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود‏‎ ‎‏آنهاست، باید جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق‏‎ ‎‏برگردانند و به صراط مستقیم، به سوی کعبه آمال، به سوی خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی توجه کنند و جوانان را بسازند برای آتیۀ این کشور. و‏‎ ‎‏من امیدوارم که همۀ ما موفق بشویم به خدمت. شمایی که در‏‎ ‎‏صنایع هستید صنعت را تقویت کنید. آقایانی که در جاهای دیگر‏‎ ‎‏هستند آن کارهایی که به آنها محول است تقویت بکنند. مبلغین‏‎ ‎‏تبلیغ خودشان را توسعه بدهند، و دانشمندان دانش خودشان را‏‎ ‎‏توسعه بدهند و منتقل کنند.(507)‏

‏26 / 10 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت همه قشرها نسبت به مقدرات کشور

‏الآن ایران از همه جا به نظر می رسد که اهالی ایران از همه جا‏‎ ‎‏بیشتر مورد آزمایشند. اهالی ایران از یک رژیمی که همه می دانید‏‎ ‎‏چکاره بود، با قدرت ملت و دستهای گره کرده مشت های گره‏‎ ‎‏کرده، در حالی که ابزاری در دست نداشت آن وقت، با فریاد، آن‏‎ ‎‏رژیم را از بین برد، و با همان فریادها دست امریکا را و سایر‏‎ ‎‏قدرتها را از کشور خودش قطع کرد که امروز کشور شما دست‏‎ ‎‏خودتان است. نه یک کسی بالای سر شماست که بخواهد به شما‏‎ ‎‏حکومت کند، نه مستشاری از کشورهای دیگر دارید و نه‏‎ ‎‏کارشناسان.‏

‏     همه چیز دست خود شماست و مسئول خود شمایید. در رژیم‏‎ ‎‏سابق ملت می گفت خوب، من چه کنم، به دست من چیزی نیست،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 383

‏اگر سؤال می شد. امروز که همه چیز در دست خود شماهاست‏‎ ‎‏دیگر این عذر پذیرفته نیست که من چه کنم. هر کس در هر محلی‏‎ ‎‏که هست، آن کسی که در یک اداره ایستاده است و برای رفت و‏‎ ‎‏آمد مردم راه می دهد یا کارهای دیگر انجام می دهد، با آن کسی که‏‎ ‎‏در اداره روی صندلی نشسته است و مردم به او مراجعه می کنند و‏‎ ‎‏آن کسی که در جبهه دارد جنگ می کند، و آن کسی که در پشت‏‎ ‎‏جبهه هست و خدمت می کند، و آن بازاری که در بازار مشغول‏‎ ‎‏کسب و تجارت هست، و آن کارمند که در ادارات مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند، و آن دهقانها که در محل کشاورزی مشغول خدمت‏‎ ‎‏هستند، و آنهایی که در کارخانه ها مشغول فعالیت هستند، و تمام‏‎ ‎‏قشرهایی که در این کشور تصور بکنید، تمام اینها، از مقدرات این‏‎ ‎‏مملکت سؤال می کنند از شما. کسی گمان نکند که خوب من‏‎ ‎‏بازاری هستم،  نمی توانم. من یک اداری جزء هستم، من یک‏‎ ‎‏کارمند ضعیف هستم. فرق ما بین هیچ یک از شماها نیست در این‏‎ ‎‏معنا. هر کس آن محلی که هست همان محل، محل آزمایش اش‏‎ ‎‏است.(508)‏

‏11 / 11 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 384

  • ) جمع عقب: دنباله ها (نسلهای آینده).
  • 1) «هر یک از شما شبان (سرپرست) و هر یک از شما مسئولید»؛ بحارالانوار؛ ج 72، ص 38.