فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

ردیف

تاریخ

عنوان

عنوان کتاب

جلد

صفحه

1

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرّم ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏75‏

‏2‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره ماه محرّم و بقای شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏177‏

‏3‏

‏7 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران (رأی به قانون اساسی جمهوری اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏137‏

‏4‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏283‏

‏5‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏314‏

‏6‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330‏

‏7‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 103

‏8‏

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏146‏

‏9‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏76‏

‏10‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏283‏

‏11‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏263‏

‏12‏

‏26 / 3 / 59‏

‏یام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏441‏

‏13‏

‏26 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه (پاسدار واقعی باشیم)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏439‏

‏14‏

‏6 / 4 / 58‏

‏پیام به پاسداران انقلاب اسلامی(وظایف پاسداران)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏305‏

‏15‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلّغان (راه الهی و راه شیطانی)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏336‏

‏16‏

‏14 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره حیاتبخش بودن آیین اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏324‏

‏17‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏8‏

‏18‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیه تهران (قیام برای خدا ـ تکلیف مسلمین)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏9ـ10‏

‏19‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم (سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏330‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 104

‏20‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت‏‏ ‏‏حیدریه (نگرانی برای اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏420‏

‏21‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏162‏

‏22‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شهادت در راه خدا، سیره انبیاست)‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏151‏

‏23‏

‏18 / 9 / 57‏

‏سخنرانی درجمع ایرانیان مقیم خارج درباره تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏192-193‏

‏24‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی کرج‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏2‏

‏25‏

‏18 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون (توصیه به روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏217‏

‏26‏

‏1 / 6 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏369‏

‏27‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (اقامه عدل، مهمترین هدف قیام سیدالشهدا)‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏4‏

‏28‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (اقامه عدل، مهمترین هدف قیام سیدالشهدا)‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏1‏

‏29‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (اقامه عدل، مهمترین هدف قیام سیدالشهدا)‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏2ـ3‏

‏30‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (اقامه عدل، مهمترین هدف قیام سیدالشهدا)‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏3‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 105

‏31‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏335‏

‏32‏

‏2 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران (اهمیت وظیفه پاسداران ـ حفظ مکتب و نظام)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏109‏

‏33‏

‏27 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏19‏

‏34‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏161‏

‏35‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏162‏

‏36‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شهادت در راه خدا، سیره انبیاست)‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏151‏

‏37‏

‏1 / 4 / 50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف (برگزاری جشنهای شاهنشاهی ـ وجوب قیام علما)‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏372-373‏

‏38‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه (وظایف روحانیون و پاسداران)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏489‏

‏39‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏313-314‏

‏40‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏529‏

‏41‏

‏11 / 9 / 57 ‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏169‏

‏42‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران (شهدای هفتم تیر ـ وظایف مردم و مسئولان)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏9‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 106

‏43‏

‏4 / 2 / 62‏

‏سخنرانی درجمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی(عصر هدم ارزشهای انسانی)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏414‏

‏44‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏ ‏

‏242‏

‏45‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی درجمع دانشجویان دانشگاه تهران(تحول درونی ‏‏ـ‏‏  اتحاد حوزه ودانشگاه)‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏392‏

‏46‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (تحول روحی ملت)‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏413‏

‏47‏

‏9 / 3 / 63‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (منشأ بروز اختلاف)‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏477ـ478‏

‏48‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران (شهادت جمعی از فرماندهان نظامی در سانحه هوایی)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏264‏

‏49‏

‏16 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (رسالت پاسداران و تجلیل از فداکاریها)‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏406ـ407‏

‏50‏

‏15 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران (تلاش گروهکهای وابسته علیه اسلام و انقلاب)‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏403‏

‏51‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران (یوم الله 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏290‏

‏52‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏52ـ53‏

‏53‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏441‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 107

‏54‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏283‏

‏55‏

‏6 / 4 / 58‏

‏پیام به پاسداران انقلاب اسلامی (وظایف پاسداران)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏305‏

‏56‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان (راه الهی و راه شیطانی)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏335‏

‏57‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان (توطئه علیه نهضت اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏368‏

‏58‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (تحول روحی ملت)‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏410‏

‏59‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏313‏

‏60‏

‏24 / 3 / 58‏

‏بیانات در جمع مجروحان و پزشکان بیمارستان شفا یحیاییان (تجلیل از معلولان)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏151‏

‏61‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه (وظایف روحانیون و پاسداران)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏483ـ484‏

‏62‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت حیدریه (نگرانی برای اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏420‏

‏63‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏527‏

‏64‏

‏10 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه (مسئولیت علما در مبارزه بین حق و باطل)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏496‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 108

‏65‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطاب و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏97‏

‏66‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم (سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏330‏

‏67‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏177‏

‏68‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏138‏

‏69‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی برای جمعی از معلمان (قیام برای خدا)‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏105ـ106‏

‏70‏

‏18 / 12 / 60 ‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏89‏

‏71‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیه تهران (قیام برای خدا ـ تکلیف مسلمین)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏9‏

‏72‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (شرایط خدمت به اسلام در مقطع کنونی)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏495‏

‏73‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏55‏

‏74‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏52ـ53‏

‏75‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏75‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 109

‏76‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏56‏

‏77‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏53ـ55‏

‏78‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏315‏

‏79‏

‏22 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (اهمیت نماز جمعه ـ وظایف ائمه جمعه)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏44‏

‏80‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شهادت در راه خدا، سیره انبیاست)‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏151ـ152‏

‏81‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏315‏

‏82‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا ـ حفظ جمهوری اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏122‏

‏83‏

‏2 / 1 / 42‏

‏بیانات در جمع روحانیون قم (صبر و استقامت در برابر مصایب و فجایع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏66‏

‏84‏

‏2 / 11 / 56 ‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏314ـ315‏

‏85‏

‏13 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در مدرسه علوی (لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژیم)‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏33‏

‏86‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب (ضرورت ابقای کمیته ها و تصفیه آنها)‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏52‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 110

‏87‏

‏16 / 6 / 58‏

‏پیام عفو عمومی در کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏445ـ446‏

‏88‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران (یوم الله 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏290‏

‏89‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏58‏

‏90‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی (تجلیل از رشادتهای رزمندگان در عملیات فتح المبین)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏151‏

‏91‏

‏26 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه (پاسدار واقعی باشیم)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏439‏

‏92‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران (خودکفایی)‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏191ـ192‏

‏93‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏400‏

‏94‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏314‏

‏95‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏100‏

‏96‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم (سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏323‏

‏97‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏345‏

‏98‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏97‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 111

‏99‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏343ـ344‏

‏100‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏345ـ346‏

‏101‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏528ـ529‏

‏102‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏347‏

‏103‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا ـ حفظ جمهوری اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏120‏

‏104‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏400‏

‏105‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام به مناسبت ایام حج (محجوریت حج ابراهیمی)‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏94‏

‏106‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏174‏

‏107‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏331‏

‏108‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏97‏

‏109‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا ـ حفظ جمهوری اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏121‏

‏110‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏527ـ528‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 112

‏111‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏98‏

‏112‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏346‏

‏113‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏315ـ316‏

‏114‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم (سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏322ـ323‏

‏115‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏316‏

‏116‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏344ـ345‏

‏117‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏333‏

‏118‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏55‏

‏119‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏99‏

‏120‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏100‏

‏121‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم(بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏97‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 113

‏122‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏347ـ348‏

‏123‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏528‏

‏124‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏347‏

‏125‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏314ـ315‏

‏126‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏346‏

‏127‏

‏25 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری (هدف دشمن ضربه به اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏349ـ350‏

‏128‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏76‏

‏129‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏400‏

‏130‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم(سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏330‏

‏131‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏61‏

‏132‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات ـ فلسفه قیام عاشورا)‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏316‏

‏133‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم(سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏330‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 114

‏134‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330ـ331‏

‏135‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم(بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏100‏

‏136‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم(بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏98‏

‏137‏

‏25 / 8 / 59‏

‏سخنرانی درجمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری(هدف دشمن، ضربه به اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏354‏

‏138‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏337‏

‏139‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏400‏

‏140‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرّم (سیاسی بودن احکام اسلام)‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏330‏

‏141‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏331‏

‏142‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏332‏

‏143‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏141‏

‏144‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏173‏

‏145‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرّم (بقای تشیع)‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏98‏

‏146‏

‏21 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان، باختران، فارس و...‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏499‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 115

‏147‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏331‏

‏148‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏55‏

‏149‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏314‏

‏150‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره ماه محرم و بقای شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏177‏

‏151‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏76‏

‏152‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏482‏

‏153‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏283‏

‏154‏

‏4 / 8 / 60‏

‏خنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330‏

‏155‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330‏

‏156‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون پرسنل کمیته و سپاه (وظایف روحانیون و پاسداران)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏489‏

‏157‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏169‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 116

‏158‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس (افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی)‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏350‏

‏159‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران (تکالیف روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏526‏

‏160‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران و... (حفظ نظام اسلامی ـ وظایف روحانیت)‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏330‏

‏161‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏400‏

‏162‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏346‏

‏163‏

‏21 / 11 / 65‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم «دهۀ فجر»؛ (بررسی انقلابهای دنیا)‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏204‏

‏ ‏


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 117

‎ ‎

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 118