بخش دوم: مجموعه موضوعی
فصل دوم: فلسفه عزاداری و روضه خوانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: فلسفه عزاداری و روضه خوانی

‏ ‏

     فصل دوم:

 

فلسفه عزاداری و روضه خوانی

‏ ‏

‏ ‏

‏بدانند آنچه دستور ائمه ـ علیهم السلام ـ برای بزرگداشت این حماسۀ‏‎ ‎‏تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام‏‎ ‎‏فریاد قهرمانانۀ ملتها است بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی‏‎ ‎‏الابد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه ـ لعنة الله علیهم ـ با‏‎ ‎‏آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده اند، فریاد بر سر ستمگران‏‎ ‎‏جهان و زنده نگهداشتن این فریاد ستم شکن است.(93)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏گریه کردن بر شهید؛ نگه داشتن زنده نگه داشتن نهضت است اینکه‏‎ ‎‏در روایت هست که کسی که گریه بکند یا بگریاند، یا به صورت‏‎ ‎‏گریه دار خودش را بکند، این جزایش بهشت است. این برای این است که‏‎ ‎‏حتی آنی که با صورت گریه دار خودش را، صورتش را می کند یک‏‎ ‎‏حال حزن به خودش می دهد و صورت گریه دار به خودش می دهد، این‏‎ ‎‏نهضت را دارد حفظ می کند؛ این نهضت امام حسین ـ سلام الله علیه ـ را‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 67

‏حفظ می کند.(94)‏

30 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ما تا ابد هم اگر برای سیدالشهدا گریه بکنیم، برای سیدالشهدا نفعی‏‎ ‎‏ندارد، برای ما نفع دارد، همین نفع دنیایی اش را شما حساب بکنید،‏‎ ‎‏آخرتی اش جای خودش، همین نفع دنیایی اش را حساب کنید و همین‏‎ ‎‏جهت روانی مطلب را که قلوب را چطور به هم متصل می کند.(95)‏

29 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط‏‎ ‎‏این است که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا. نه سیدالشهدا احتیاج به این‏‎ ‎‏گریه ها دارد و نه این گریه ها خودش ـ فی نفسه ـ کاری از آن می آید، لکن‏‎ ‎‏این مجلسها مردم را همچو مجتمع می کنند و یک وجهه می دهند، سی‏‎ ‎‏میلیون، سی و پنج میلیون جمعیت در دو ماه محرّم و خصوصاً دهۀ‏‎ ‎‏عاشورا، یک وجهه، طرف یک راه می روند. اینها را در این ماه محرّم،‏‎ ‎‏خطبا و علما در سرتاسر کشور می توانند بسیج کنند برای یک مسأله. این‏‎ ‎‏جنبۀ سیاسی این مجالس بالاتر از همۀ جنبه های دیگری که هست.‏‎ ‎‏بی خود بعضی از ائمۀ ما نمی فرمایند که برای من در منابر روضه بخوانند.‏‎ ‎‏بی خود نمی گویند ائمۀ ما به اینکه هر کس که بگرید، بگریاند یا صورت‏‎ ‎‏گریه، گریه کردن به خودش ‏‏[‏‏بگیرد‏‏]‏‏ اجرش فلان فلان است. مسأله،‏‎ ‎‏مسأله گریه نیست. مسأله، مسأله تباکی نیست. مسأله، مسأله سیاسی است‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 68

‏که ائمۀ ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها را با هم‏‎ ‎‏بسیج کنند و یکپارچه کنند از راههای مختلف. اینها را یکپارچه کنند تا‏‎ ‎‏آسیب پذیر نباشند.(96)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏اینکه بعضی از ائمه ـ شاید امام باقر بوده، من الآن خوب یادم نیست ـ‏‎ ‎‏می فرماید که برای من یک نفر نوحه سرا در منیٰ بگذارید که آنجا برای من‏‎ ‎‏گریه بکند و عزا بگیرد،‏‎[1]‎‏ نه این است که حضرت باقر ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏احتیاج به این داشته است و نه اینکه برای او شخصاً فایده ای داشته است،‏‎ ‎‏لکن جنبۀ سیاسی او را ببینید. در منیٰ آن وقتی که از همۀ اقطار عالم آدم‏‎ ‎‏می آید آنجا، یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحه سرایی کنند برای امام‏‎ ‎‏باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را ـ مثلا ـ به شهادت‏‎ ‎‏رساندند، ذکر کند و این مسأله موجی باشد در همه دنیا. این مجالس عزا‏‎ ‎‏را دست کم گرفتند.(97)‏

30 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏حضرت باقر ـ سلام الله علیه ـ وقتی که می خواستند فوت کنند‏‎ ‎‏وصیت کردند که ده سال ـ ظاهراً ـ که در منیٰ اجیر کنند کسی را، کسانی را‏‎ ‎‏که برای من گریه کنند. این چه مبارزه ای است؟ حضرت باقر احتیاج به‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 69

‏گریه داشت؟ حضرت باقر می خواست چه کند گریه را؟ آن وقت هم در‏‎ ‎‏منیٰ چرا؟ ایام حج و منیٰ. این همین نقطۀ اساسی، سیاسی، روانی،‏‎ ‎‏انسانی است که ده سال در آنجا گریه کنند. خوب مردم می آیند می گویند‏‎ ‎‏چه خبر است، چیست؟ می گویند ‏‏[‏‏جریان‏‎ ‎‏]‏‏اینطور بوده. این توجه‏‎ ‎‏می دهد نفوس مردم را به این مکتب. و ظالم را منهدم می کند و مظلوم را‏‎ ‎‏قوی می کند.‏

‏     ما جوانها دادیم. کربلا جوانها داده. ما این را باید حفظش کنیم. این‏‎ ‎‏نمی شود این طور باشد. شما خیال بکنید که گریه است، خیر گریه نیست.‏‎ ‎‏یک مسأله سیاسی، روانی، اجتماعی است. اگر قضیه گریه است تباکیش‏‎ ‎‏دیگر چیست؟ تباکی می خواهد؟ تباکی هم یک چیزی شد؟ اصلاً‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا چه احتیاج به گریه دارد؟ ائمه این قدر اصرار کردند،‏‎ ‎‏به اینکه مجمع داشته باشید. گریه بکنید. ‏‏[‏‏ندبه‏‏]‏‏ بکنید. برای اینکه این‏‎ ‎‏حفظ می کند کیان مذهب ما را.(98)‏

29 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏عمق ارزش مجلسهای عزاداری، کم معلوم شده است و شاید پیش بعضی‏‎ ‎‏هیچ معلوم نشده است. اینکه در روایات ما برای یک قطره اشک برای‏‎ ‎‏مظلوم کربلا آنقدر ارزش قائلند، حتی برای تباکی ـ به صورت گریه‏‎ ‎‏درآمدن ـ ارزش قائلند،‏‎[2]‎‏ نه از باب این است که سید مظلومان احتیاج به‏‎ ‎

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 70

‏این کار دارد و نه آن است که فقط برای ثواب بردن شما و مستمعین شما‏‎ ‎‏باشد. گرچه همه ثوابها هست، لکن چرا این ثواب برای این مجالس عزا‏‎ ‎‏آنقدر عظیم قرار داده شده است، و چرا خداوند تبارک و تعالی برای‏‎ ‎‏اشک و حتی یک قطره اشک و حتی تباکی، آنقدر ثواب داده است؟ کم کم‏‎ ‎‏مسأله از دید سیاسی اش معلوم می شود و ان شاءالله بعدها بیشتر معلوم‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏     اینکه برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه خوانی، برای‏‎ ‎‏اینها، اینهمه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و‏‎ ‎‏روحانیش، یک مسأله مهم سیاسی در کار بوده است. آن روزی که این‏‎ ‎‏روایات صادر شده است، روزی بوده است که این فرقۀ ناجیه مبتلا بودند‏‎ ‎‏به حکومت اموی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت‏‎ ‎‏کمی در مقابل قدرتهای بزرگ در آن وقت، برای سازمان دادن به فعالیت‏‎ ‎‏سیاسی این اقلیت، یک راهی درست کردند که این راه، خودش سازمانده‏‎ ‎‏است و آن، نقل از منابع وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ به اینکه برای این مجالس اینقدر‏‎ ‎‏عظمت است و برای این اشکها آنقدر در دور و برِ این اشکها و عزاداریها،‏‎ ‎‏شیعیان با اقلیت آنوقت اجتماع می کردند و شاید بسیاری از آنها هم‏‎ ‎‏نمی دانستند مطلب چه هست، ولی مطلب، سازماندهی به یک گروه‏‎ ‎‏اقلیت در مقابل آن اکثریتها ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. و در طول تاریخ، این مجالس عزا که یک‏‎ ‎‏سازماندهی سرتاسری ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ کشورها است، کشورهای اسلامی است و در‏‎ ‎‏ایران که مهد تشیع و اسلام و شیعه است، در مقابل حکومتهایی که پیش‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 71

‏می آمدند و بنای بر این داشتند که اساس اسلام را از بین ببرند، اساس‏‎ ‎‏روحانیت را از بین ببرند، آن چیزی که در مقابل آنها، آنها را می ترساند،‏‎ ‎‏این مجالس عزا و این دستجات بود.(99)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏شاید غربزده ها به ما می گویند که «ملت گریه» و شاید خودیها نمی توانند‏‎ ‎‏تحمل کنند که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است. یک مجلس عزا‏‎ ‎‏چقدر ثواب دارد. نتوانند هضم کنند و نتوانند هضم کنند آن چیزهایی که‏‎ ‎‏برای ادعیه ذکر شده است و آن ثوابهایی که برای دو سطر دعا ذکر شده‏‎ ‎‏است. نمی توانند این را ادراک کنند و هضم کنند. جهت سیاسی این دعاها‏‎ ‎‏و این توجه به خدا و توجه همۀ مردم را به یک نقطه، این، این است که یک‏‎ ‎‏ملت را بسیج می کند برای یک مقصد اسلامی. مجلس عزا نه برای این‏‎ ‎‏است که گریه کنند برای سیدالشهدا و اجر ببرند ـ البته این هم هست و‏‎ ‎‏دیگران را اجر اخروی نصیب کند ـ بلکه مهم، آن جنبه سیاسی است که‏‎ ‎‏ائمۀ ما در صدر اسلام نقشه اش را کشیده اند که تا آخر باشد و آن، این‏‎ ‎‏[‏‏که‏‏]‏‏ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و هیچ چیز نمی تواند‏‎ ‎‏این کار را به مقداری که عزای حضرت سیدالشهدا در او تأثیر دارد، تأثیر‏‎ ‎‏بکند.(100)‏

31 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏سایر مردم، اینهایی که مسجد می آیند، منبر را گوش می کنند، مطالب را‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 72

‏گوش می کنند، همچو که به روضه می رسند، رد می شوند می روند، این از‏‎ ‎‏باب این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که ملتفت نیستند چه هست آن. روضه است که این‏‎ ‎‏محراب، که این منبر، را حفظ کرده. اگر آن روضه نبود، این منبر هم نبود،‏‎ ‎‏این مطالب هم نبود، آن حفظ کرده. ما باید به شهیدمان گریه کنیم؛ فریاد‏‎ ‎‏کنیم؛ مردم را بیدار کنیم.‏

‏     البته یک مطلبی هم که باید بین همۀ ما باید باشد این است که این نکته‏‎ ‎‏را به مردم بفهمانیم همه اش قضیه این نیست که ما می خواهیم ثواب‏‎ ‎‏ببریم، قضیه این است که ما می خواهیم پیشرفت کنیم. سیدالشهدا هم که‏‎ ‎‏کشته شد، نه اینکه رفتند یک ثوابی ببرند، ثواب برای او خیلی مطرح‏‎ ‎‏نبود، رفت که این مکتب را نجاتش بدهد، اسلام را پیشرفت بدهد، اسلام‏‎ ‎‏را زنده کند. شما هم که دارید نوحه خوانی می کنید، حرف می زنید، خطبه‏‎ ‎‏می خوانید، نوحه می خوانید، مردم را به گریه وادار می کنید، مردم هم که‏‎ ‎‏گریه می کنند؛ همه روی این مقصد باشد که این اسلام را ما می خواهیم با‏‎ ‎‏همین هیاهو حفظش کنیم. با این هیاهو، با این گریه، با این نوحه خوانی، با‏‎ ‎‏این شعرخوانی، با این نثرخوانی، ما می خواهیم این مکتب را حفظ کنیم.‏‎ ‎‏چنانچه تا حالا هم حفظ شده. باید این نکته هم به مردم گفته بشود، تذکر‏‎ ‎‏داده بشود، که آقا قضیۀ روضه خوانی قضیۀ این نیست که من یک چیزی‏‎ ‎‏بگویم و یکی هم گریه کند، قضیه این است که با گریه حفظ شده است‏‎ ‎‏این، با گریه این حفظ شده، حتی «تَباکی» هم ثواب دارد. خوب، تبَاکی‏‎ ‎‏چرا ثواب دارد، برای اینکه تباکی کمک می کند به این مکتب ؛ کمک به‏‎ ‎‏مکتب می کند.(101)‏

17 / 4 / 58

*  *  *


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 73

‏و چنانچه، واقعاً بفهمند و بفهمانند که مسأله چه هست و این عزاداری‏‎ ‎‏برای چه هست و این گریه برای چه اینقدر ارج پیدا کرده و اجر پیش خدا‏‎ ‎‏دارد، آن وقت ما را «ملت گریه» نمی گویند، ما را «ملت حماسه»‏‎ ‎‏می خوانند. اگر بفهمند آنها که حضرت سجاد ـ سلام الله علیه ـ که همه‏‎ ‎‏چیزش را در کربلا از دست داد و در یک حکومتی بود که قدرت بر همه‏‎ ‎‏چیز داشت، این ادعیه ای که از او باقی مانده است، چه کرده است و‏‎ ‎‏چطور می تواند تجهیز بکند، به ما نمی گفتند که ادعیه برای چیست؟ اگر‏‎ ‎‏روشنفکران ما فهمیده باشند که این مجالس و این دعاها و این ذکرها و این‏‎ ‎‏مجالس مصیبت جنبۀ سیاسی و اجتماعی اش چیست، نمی گویند که برای‏‎ ‎‏چه این کار را بکنیم.(102)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏این مطلبی که الآن القا کرده اند به جوانهای ما که تا کیْ گریه و تا کیْ روضه‏‎ ‎‏و اینها؟! بیایید تظاهر کنیم. اینها نمی فهمند روضه چیست؛ و این اساسی‏‎ ‎‏[‏‏را‏‏]‏‏ کی تا حالا نگه داشته است، این را نمی فهمند، و نمی شود هم بهشان‏‎ ‎‏بفهمانیم. اینها نمی فهمند که این روضه و این گریه آدم ساز است؛ انسان‏‎ ‎‏درست می کند. این مجالس روضه، این مجالس عزای سیدالشهدا این آن‏‎ ‎‏تبلیغات بر ضد ظلم، این تبلیغ بر ضد طاغوت است. بیان ظلمی که به‏‎ ‎‏مظلوم شده تا آخر باید باشد.(103)‏

4 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 74

  • )) ن. ک. به: پاورقی ص 9.
  • )) عَن الحسین بْن عَلی ـ علیهما السلام ـ قالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ قَطَرَتْ عَیْناهُ فینا قَطْرَةً أَوْ دَمَعَتْ عَیناهُ فینا دمْعَةً إلاّ بَوَّأهُ اَلله ُ تَعالیٰ بِها فی الْجَنَّةِ حُقُباً»؛ از حضرت حسین (ع) روایت شده است که فرمود: هیچ بنده ای برای ما اشکی نریزد مگر آنکه خداوند به سبب آن، او را روزگاری در بهشت فرود آورد. بحارالانوار؛ ج 44، ص 279.