بخش دوم: مجموعه موضوعی
محرّم، دیباچه سرخ شهادت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

محرّم، دیباچه سرخ شهادت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محرّم، دیباچه سرخ شهادت

‏ ‏

‏ ‏

‏با حلول ماه محرّم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ ماهی که‏‎ ‎‏خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و‏‎ ‎‏داغ باطل بر جبهۀ ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها‏‎ ‎‏در طول تاریخ، راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت، ماهی که شکست ابر‏‎ ‎‏قدرتها را در مقابل کلمۀ حق به ثبت رساند، ماهی که امام مسلمین، راه‏‎ ‎‏مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، راهی که باید مشت گره کردۀ‏‎ ‎‏آزادیخواهان و استقلال طبان و حق گویان بر تانکها و مسلسلها و جنود‏‎ ‎‏ابلیس غلبه کند و کلمۀ حق، باطل را محو نماید.(1)‏

1 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده‏‎ ‎‏و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده‏‎ ‎‏است.(2)‏

14 / 9 / 57 


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 25

‏محرّم ماهی است که به وسیلۀ سید مجاهدان و مظلومان، اسلام زنده شد‏‎ ‎‏و از توطئۀ عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده‏‎ ‎‏بودند رهایی بخشید. اسلام از اول پیدایش با خون شهیدان و مجاهدان‏‎ ‎‏آبیاری شد و به ثمر رسید.(3)‏

7 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و‏‎ ‎‏خون به دست آمده است.(4)‏

6 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده و کوبنده ای است، محرّم ماه‏‎ ‎‏نهضت بزرگ سید شهیدان و سروَر اولیای خداست که با قیام خود در‏‎ ‎‏مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و‏‎ ‎‏شکست ستمکار را به فدایی دادن و فداشدن دانست؛ و این خود‏‎ ‎‏سرلوحۀ تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر.(5)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.(6)‏

4 / 8 / 60  

*  *  *


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 26

‏باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ که با ذکر مصائب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ زنده مانده است‏‎ ‎‏این مذهب تا حالا.(7)‏

4 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ماه محرّم ماهی است که در آن ماه، مردم برای شنیدن مطالب حق‏‎ ‎‏آماده اند.(8)‏

10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون که ماه محرّم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و‏‎ ‎‏روحانیون معظم و خطبای محترم و شیعیان عالیمقام سیدالشهدا‏‎ ‎‏ـ علیه الصلوة والسلام ـ است، باید حد اعلای استفاده از آن را بنمایند، و با‏‎ ‎‏اتکا به قدرت الهی، ریشه های باقیماندۀ این درخت ستمکاری و خیانت را‏‎ ‎‏قطع نمایند؛ که ماه محرّم، ماه شکست قدرتهای یزیدی و حیله های‏‎ ‎‏شیطانی است.(9)‏

1 / 9 / 57 

*  *  *


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 27

 

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 28