فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی
فداکاری و تحمل سختیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

فداکاری و تحمل سختیها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری و تحمل سختیها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری شهدا برای اسلام 

‏ما هر روز مواجهیم با صحنه هایی که در عین حال که دلخراش است،‏‎ ‎‏غرور آفرین است. دیروز جمع کثیری از معلولین آمدند، و امروز‏‎ ‎‏هم‌معلولین از اصفهان آمده اند با عکسهای زیادی که از شهدا‏‎ ‎‏آورده اند.‌من این تحول عظیمی که در ایران پیدا شده است که در عین‏‎ ‎‏حالی که پدرها با عکس جوان خودشان آمده اند، و مادرها چند نفر از‏‎ ‎‏فرزندانشان را از دست داده اند، لکن روحیۀ آنها روحیۀ بسیار بلندی‏‎ ‎‏است، و این تحول مبارک است بر ملت ایران. من در این مجمعی که این‏‎ ‎‏جوانان را و این عکس جوانان را می بینم باید تأثرات خودم را به‏‎ ‎‏بازماندگان اینها، و تسلیت خودم را به پدرها و مادرهای اینها تقدیم کنم‏‎ ‎‏و برای آنها هم طلب مغفرت. خداوند به شماها اجر عنایت کند و صبر‏‎ ‎‏عنایت کند، و آن جوانهای غرور آفرین ما را به رحمت واسعۀ خود غریق‏‎ ‎‏کند.‏

‏     این مسائل در طول تاریخ بوده است. در صدر اسلام این طور مصائب‏‎ ‎‏برای اولیای خدا و برای مسلمین صدر اسلام بسیار بوده است. و شاید از‏‎ ‎‏آن وقت تا کنون این طور وضعیتی که در ایران هست و این تحولی که‏‎ ‎‏برای ملت ما از زن و مرد و بزرگ و کوچک حاصل شده است، سابقه‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 271

‏نداشته باشد. خداوند تبارک و تعالی به ما هر چه داریم داده است، و ما هر‏‎ ‎‏چه داریم از اوست و باید تقدیم او کنیم. سعادت را آنها بردند که آن‏‎ ‎‏چیزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردند، و ما عقبماندۀ آنها هستیم.‏‎ ‎‏من به همۀ شما برادران و عزیزان که فرزندان خودتان را از دست داده اید‏‎ ‎‏تسلیت و تبریک عرض می کنم. تبریک برای اینکه شما خانواده هایی‏‎ ‎‏بودید که در دامن شما این جوانهای برومند تربیت شده اند که فداکاری‏‎ ‎‏کردند برای اسلام. اسلام بر ما حق بزرگ دارد؛ حق حیات دارد. و ما هر‏‎ ‎‏چه در راه اسلام بدهیم آن حقی که اسلام به ما دارد ادا نکردیم. من از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ شما را و رحمت برای این‏‎ ‎‏جوانهایی که فداکاری کرده اند طلب می کنم.(505)‏

27 / 9 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صبر و استقامت جنگزدگان 

‏در خاتمه به تمامی شما و خواهران و برادرانی که در محیط جنگ به‏‎ ‎‏زندگانی دلاورانۀ خود ادامه می دهید و از کشته شدن به دست دشمنان‏‎ ‎‏خدا در راه خدا ترسی ندارید و با چنگ و دندان از میهن عزیزتان برای‏‎ ‎‏رضای خدا دفاع می کنید و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام می شوید و‏‎ ‎‏همه چیز خود را در طَبَق اخلاص قرار داده اید و با فداییهای مکرر‏‎ ‎‏صحنه های شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بی امانتان‏‎ ‎‏ثبت نموده و می نمایید و با درس فداکاری و رشادت به مستضعفین‏‎ ‎‏جهان می آموزید که وعدۀ خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است، به‏‎ ‎‏شما که با مبارزات خویش روی ابرقدرتها و قدرتها را سیاه کردید، درود‏‎ ‎‏می فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم.(506)‏

1 / 11 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 272

فداکاری محرومین

و مستضعفین در

جنگ

‏معلولین ما الآن در اینجا نشسته اند، هزاران معلول دیگری ما در اطراف‏‎ ‎‏کشور داریم و هزاران شهید از ما داده شده است، فداکاری کردند، و ما‏‎ ‎‏نشسته ایم در منازل خودمان و با نیش قلم و نیش زبان به هم طنز‏‎ ‎‏می گوییم، با هم جنگ می کنیم. بزرگان یک کشور ـ اگر بزرگی باشد ـ باید‏‎ ‎‏تعلیم بگیرند از این پیرزنهای اطراف کشور و از این جوانها و بچه های‏‎ ‎‏اطراف کشور. بدانید که آنها متعهد به اسلام اند، و آنها پشتیبانی این ملت‏‎ ‎‏را می کنند. شما در تلویزیون ملاحظه کنید که این قشرهایی که خدمت‏‎ ‎‏می کنند الآن برای جنگ و برای جنگزدگان از کدام قشر کشور هستند،‏‎ ‎‏جز اینکه از همان مستمندان؟ از همان درجه هایی که شماها آنها را‏‎ ‎‏ضعیف می دانید و در نظر شما مستضعف هستند؟ اینها هستند که از اول‏‎ ‎‏پیروزی را به دست آوردند.(507)‏

15 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور ملت 

در صحنۀ جنگ

‏شما هستید که کشور را از دست ابرقدرتها نجات دادید و این طبقۀ عزیز‏‎ ‎‏محروم که در ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی خواهد‏‎ ‎‏و ما همه رهین منّت شما هستیم و اگر لایق باشیم، خدمتگزار شما. شما‏‎ ‎‏بودید که در میدانها، درخیابانها، اجتماع کردید و با مشت گره کرده در‏‎ ‎‏مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و با ایستادگی و شجاعت،‏‎ ‎‏زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاری کرد و شهید داد تا غلبه کرد.‏‎ ‎‏و الآن هم که در جبهه ها جنگ است، باز این طبقۀ محرومند که در‏‎ ‎‏تلویزیون نشان می دهد مشغول خدمت هستند. ... شاید در طول تاریخ‏‎ ‎‏هم نظیری برایش نتوانیم پیدا بکنیم که بچه های کوچک و جوانهای‏‎ ‎‏نیمسال و زنها، پیرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در‏‎ ‎‏این‌جبهه‌حاضرند و صحنه جنگ، صحنه ای است که ملت همه در آن‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 273

‏حاضر هستند.(508)‏

16 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

 

شرکت ملت

در جنگ

‏امروز شما می بینید که ملت در همه جا، در همۀ امور، کار دارد. این از‏‎ ‎‏خصوصیات اسلام است واز خصوصیات کشور اسلامی است وجمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، که مردم خودشان در صحنه باشند وخودشان ناظر امور باشند.‏‎ ‎‏شما می بینید در این جنگی که شما دارید می کنید ودر همه جا الآن‏‎ ‎‏مشغول اند و توافق دارند در این معنا که باید این پیشرفت بکند، با کمال‏‎ ‎‏جدّیت حتی آن بچه های کوچولو قلکهایشان را می آورند ومی شکنند‏‎ ‎‏ومی دهند. این سابقه ندارد در جایی، این برای این است که از اسلام یک‏‎ ‎‏نسیمی آمده است. ومن امیدوارم که اسلام به آن معنایی که هست در‏‎ ‎‏ایران پیاده بشود. اگر پیاده بشود، شما پیروزیتان صد در صد در همه جا‏‎ ‎‏هست.(509)‏

18 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری شهدا و خانوادۀ آنان 

‏من نمی دانم که تسلیت بگویم به این خانواده های شهدا، تسلیت بگویم‏‎ ‎‏به پیغمبر اسلام و ائمۀ هدیٰ، تسلیت بگویم به امام عصر ـ ارواحنا له‏‎ ‎‏الفداء‌ ـ یا تبریک. تبریک برای اینکه یک همچو ملتی و یک همچو‏‎ ‎‏انسانهای ارزنده ای اسلام تربیت کرده است یک همچو جوانانی که الآن‏‎ ‎‏عکس بسیاریشان در منظره هست و سیمای نورانی شان در پیش چشم‏‎ ‎‏است اسلام تربیت کرده است، یک همچو مادران و پدران و اقربای‏‎ ‎‏شهدایی که در اینجا عده ای شان حاضر هستند، اسلام تربیت کرده است.‏‎ ‎‏من گمان ندارم که در غیر محیط اسلامی، یک همچو مسائلی تحقق‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274

‏داشته باشد که پیرزن جوانمرده اظهار بکند که من جوانان دیگری دارم‏‎ ‎‏که آن را هم تقدیم اسلام می کنم و پیرمرد جوان از دست داده اظهار کند‏‎ ‎‏که من حاضرم خودم هم به جبهه بروم و شهید بشوم و جوانهای زیادی‏‎ ‎‏که می آیند تقاضا کنند که دعا کنیم که در راه اسلام شهید بشوند؛ جوان‏‎ ‎‏بخواهد که دعا کنیم به شهادت برسد.‏

‏     شما در کجا می توانید در غیر سایۀ اسلام و تربیت اسلامی، چنین‏‎ ‎‏جوانهایی و چنین بازماندگان از جوانهای شهید، پیدا بکنید؟ اینها در‏‎ ‎‏عین حالی که جوانان خودشان را از دست داده اند و در جبهه ها خاندان‏‎ ‎‏خودشان را از دست داده اند و آواره شده اند، مع ذلک، ایستاده اند و‏‎ ‎‏شجاعانه در مقابل دشمنها ایستاده اند و برای فداکاری حاضرند.(510)‏

26 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل مهاجرین جنگی در کمبودها و نارساییها

‏این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر‏‎ ‎‏شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند‏‎ ‎‏یک قلب را تحویل و تحول بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در‏‎ ‎‏یک شب، کأنّه قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل‏‎ ‎‏آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همۀ‏‎ ‎‏قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به‏‎ ‎‏جنگزده های ما، به عزیزان ما که آواره شده اند از محل خودشان، قدرت‏‎ ‎‏عنایت کرده است که در مقابل نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها‏‎ ‎‏ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار باشند و این قدرت الهی است‏‎ ‎‏که شما جوانها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت‏‎ ‎‏مستضعفین باشید.(511)‏

3 / 9 / 60 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275

شهدا و خانوادۀ آنان، سند تعهد به اسلام

‏شما عزیزان و بستگان شما و شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست‏‎ ‎‏دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی سند جنایت امریکا و صدام‏‎ ‎‏وابسته امریکا و یکی سند بسیار گویای شجاعت شماست. شما تعهد‏‎ ‎‏خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده اید و سند دارید به اینکه متعهد به‏‎ ‎‏اسلام و قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید‏‎ ‎‏و ما از قافله عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می کنم به اینکه ما‏‎ ‎‏سندی بر ادعایی اگر بکنیم، نداریم و   شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع‏‎ ‎‏مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به اسلام و قرآن کریم‏‎ ‎‏ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا‏‎ ‎‏در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می شوید و ما همچو سندی را‏‎ ‎‏نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال‏‎ ‎‏بازماندگان شهداست.(512)‏

15 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قبور شهدا و ابدان معلولان، سند تعهد به اسلام 

‏مفتخریم که مادران دلیری که عزیز از دست داده اند و پدران‌عزیزی‏‎ ‎‏که‌جوانانشان شهید شده اند آنچنان با ما برخورد می کنند که‏‎ ‎‏گویی‌عروسی عزیزان و جوانانشان را جشن می گیرند. و اینجانب هر‏‎ ‎‏وقت‌با این عزیزان معظم برخورد می کنم یا وصیتنامۀ انسان ساز‏‎ ‎‏شهیدی‌را می بینم احساس حقارت و زبونی می کنم. اینان سند ایمان و‏‎ ‎‏تعهدشان را به اسلام در دست دارند، و قبور شهدا و اجساد و‏‎ ‎‏ابدان‌معلولان، زبان گویایی است که به عظمت روح جاوید آنان‏‎ ‎‏شهادت‌می دهد، و شکایتی اگر دارند از آن است که به فیض شهادت‏‎ ‎‏نرسیده اند و یا در حالی که به ثواب شهادت رسیده اند، می نالند که چرا‏‎ ‎‏نمی توانند برای دفاع به جبهه ها برگردند، و فریاد «جنگ جنگ تا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏پیروزی» را سر می دهند.(513)‏

21 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری مردم 

‏شما می بینید در این جنگی که واقع شده است این مردم چطور فداکاری‏‎ ‎‏دارند می کنند، این جوانها و این مادرها و این پدرها چطور دارند فداکاری‏‎ ‎‏می کنند.(514)‏

24 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل سختی توسط ملت در جنگ 

‏ملت ایثارگر ایران، عزیزان بسیاری در جبهه ها از دست داده و تحمل‏‎ ‎‏رنجها و سختیهای بسیاری نموده و از دشمنان قسم خورده و دوست‏‎ ‎‏نمایانی خیانتکار و تبه روزگار، دغلبازیهای زیادی دیده اند، لکن در‏‎ ‎‏مقابل، در پیشگاه خداوند متعال سرافراز و روسفید، و در جهان نمونه و‏‎ ‎‏الگو، و در نزد نسلهای آینده مأجور و سربلند است. از خداوند تعالی برای‏‎ ‎‏ملت سعادت ابدی ‏‏[‏‏خواستارم‏‏]‏‏.(515)‏

29 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل مشکلات و فداکاری ملت 

‏از ملت ایران متواضعانه تشکر می کنم که با تمام توان مشکلات جنگ را‏‎ ‎‏که امری است اجتناب ناپذیر با کمال گشاده رویی تحمل نموده اند، بلکه‏‎ ‎‏اینانند که به متصدیان امور دلداری می دهند و با تقدیم عزیزان خود به‏‎ ‎‏اسلام در پشت جبهه ها نیز حاضر و با کمکهای بسیار ارزندۀ خود از‏‎ ‎‏فداکاران و دولت خدمتگزار خویش پشتیبانی نموده و اسلام بزرگ و‏‎ ‎‏میهن عزیز خویش را در جهان سرفراز کردند. و الحق اگر این روحیۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‏بزرگ اسلامی ـ انسانی ملت نبود، دولت در همان قدمهای اول به بن‏‎ ‎‏بست می رسید.(516)‏

 6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل دفاع پیروزمندانه 

‏دو سال از دفاع پیروزمندانه می گذرد، و ملت در تمام جبهه های خارجی‏‎ ‎‏و داخلی به همت شهدای عزیز ارزشمند و جانبازان فداکار و ملت برومند‏‎ ‎‏با سرفرازی و روسفیدی در بارگاه قدس الهی پیروز شد و امید پیروزی‏‎ ‎‏نهایی و تحقق وعدۀ الهی در نزدیک مدت دارد. ما همه مرهون فداکاری‏‎ ‎‏این عزیزان در جبهه و پشت جبهه هستیم، و مرهون مادران و پدران و‏‎ ‎‏خاندان این سلحشوران که بحق سربازان الهی تربیت نموده اند، و‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ قدرشناس آنان است.‏

‏     درود و رحمت بر روان پاک شهدا، و بهبودی و عزت نثار پای جانبازان‏‎ ‎‏و عظمت و صبر جمیل نصیب خاندان این زنان و مردان متعهد شجاع‏‎ ‎‏باد، و سلام بر ملت بزرگ ایران.(517)‏

31 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از فداکاری مردم در جنگ 

‏انصافاً ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه چیزشان را‏‎ ‎‏می دهند و چیزی هم نمی خواهند. از آن پیرزنها که آن چیزی که در‏‎ ‎‏طول عمرشان تهیه کردند، حالا می آیند برای اسلام می دهند تا آن‏‎ ‎‏اشخاصی که قلکشان را می شکنند و پولش را می آورند برای اسلام‏‎ ‎‏می دهند. من نمی توانم توصیف کنم از این ملت و نمی توانم تجلیل کنم.‏‎ ‎‏ما واگذار می کنیم تا خدای تبارک و تعالی به آنها عنایت خاص خودش را‏‎ ‎‏اعطا بفرماید. خداوند، همۀ شما را حفظ کند و در این سنگرها محکم‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‏پابرجا نگه دارد.(518)‏

25 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از مردم شهیدپرور اصفهان 

‏رحمت خداوند بر همۀ شهیدان، و رضوان و مغفرت حق بر ارواح‏‎ ‎‏مطهرشان که جوار قرب او را برگزیدند و سرفراز و مشتاق به سوی جایگاه‏‎ ‎‏مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند. و سلام و درود بر شما‏‎ ‎‏پدران و مادران، همسران، فرزندان و بازماندگان شهدا که از بهترین‏‎ ‎‏عزیزان خود در راه بهترین هدف که اسلام عزیز است، بزرگوارانه‏‎ ‎‏گذشته اید، و در امر دفاع از دین خدا، آنچنان صبر و مقاومت نشان‏‎ ‎‏داده اید که رشادت و استقامت یاران سید شهیدان حضرت امام حسین‏‎ ‎‏ـ‌علیه السلام ـ را در خاطرۀ جهانیان تجدید کردید. اینجانب با عرض‏‎ ‎‏تبریک و تسلیت به مردم قهرمان و شهید پرور استان نیروخیز اصفهان و‏‎ ‎‏همۀ ملت بزرگ ایران که وفاداری خود را به اسلام و خدای متعال به نحو‏‎ ‎‏احسن به اثبات رسانده اند، اطمینان دارم که این فداکاریها و جانبازیها در‏‎ ‎‏آیندۀ نزدیک شجرۀ طیبۀ اسلام را بیش از پیش بارور می نماید، و‏‎ ‎‏دشمنان قسم خوردۀ اسلام را به نابودی و اضمحلال محکوم خواهد‏‎ ‎‏ساخت.(519)‏

 25 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری مردم شهیدپرور اصفهان 

‏شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟‏‎ ‎‏همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان حدود سیصد و هفتاد نفر را‏‎ ‎‏تشییع کردند، مع ذلک، همین شهیدداده ها و داغدیده ها همچنان به‏‎ ‎‏خدمت خود به اسلام ادامه می دهند. امروز مردم ما فهمیده اند که تا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

‏فداکاری نباشد، اسلام را نمی شود پیش برد و می دانند که همۀ ما باید‏‎ ‎‏برای اسلام فدا شویم.(520)‏

3 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی ملت

در پرتو اتکال

به خدا 

‏ایران در صورتی که یک جمعیت محدود فوقش چهل میلیونی دارد و‏‎ ‎‏یک مهمات و اسلحه محدود دارد، در عین حال ایستاده در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها و از هیچ قدرتی هم باک ندارد؛ برای اینکه به یک قدرت اتکال‏‎ ‎‏دارد و او خداست. وقتی به او اتکال داشت و اتصال داشت، احتیاج به‏‎ ‎‏اینکه به دیگران اتصال پیدا کند ندارد.(521)‏

19 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم در جنگ، برای حفظ اسلام 

‏ملت مجاهد متعهد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی از کمکهای‏‎ ‎‏شایان به جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ نکرده است، و یکی از ارکان‏‎ ‎‏پیروزی، حضور ملت در همۀ صحنه ها خصوصاً صحنۀ جنگ است.‏‎ ‎‏والحق، این ملت نمونه در پیشگاه خداوند تعالی ارزشی عظیم دارد، و‏‎ ‎‏امید و توقع است که برای حفظ اسلام و کشور اسلامی خود بر حجم‏‎ ‎‏کمکها افزوده شود که بحمدالله می شود.(522)‏

22 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

حماسه و فداکاری در جبهه 

‏امروز می بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و‏‎ ‎‏بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم‏‎ ‎‏پشت جبهه ها، با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاریها می کنند و چه‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‏حماسه ها می آفرینند. و می بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه‏‎ ‎‏کمکهای ارزنده می کنند. و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب‏‎ ‎‏دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و‏‎ ‎‏کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبه رو می شوند. و اینها همه‏‎ ‎‏از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات‏‎ ‎‏جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏و سلم ـ هستند، و نه در محضر امام معصوم ـ صلوات الله علیه. و انگیزۀ آنان‏‎ ‎‏ایمان و اطمینان به غیب است. و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف‏‎ ‎‏است. و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده، و ما همه‏‎ ‎‏مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.‏‎[1]‎‏(523)‏

‏ ‏

‏ ‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زاغه نشینان، حامی جنگ 

‏مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند، و همینها و‏‎ ‎‏همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که‏‎ ‎‏این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه‏‎ ‎‏اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و الآن همه مشغولند. همینها هستند‏‎ ‎‏که الآن در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند، و جوانهای همینهاست‏‎ ‎‏که در سرتاسر کشور، داخل و در خارج کشور مشغولند برای تأیید اسلام.‏‎ ‎‏و ملت شریف ایران قدر یک همچو جوانان و قدر یک همچو خانواده هایی‏‎ ‎‏که این جوانان را تحویل جامعه داده اند می داند؛ و عمده این است که در‏‎ ‎‏پیشگاه خدای تبارک و تعالی یک درخشندگی خاص این افراد‏‎ ‎‏دارند.(524)‏

 18 / 2 / 62 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281

خدمت به خاطر اسلام 

‏از مردم تشکر می کنم که در جبهه ها و پشت جبهه ها حضور دارند و به‏‎ ‎‏خاطر اسلام خدمت می کنند.(525)‏

 17 / 5 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سردادن سرود شهادت 

‏زنان و مردان و کودکان نمونه ای که در زیر بمبارانها و از بستر بیمارستانها‏‎ ‎‏سرود شهادت سر می دهند و با دست و پای قطع شده بازگشت به‏‎ ‎‏جبهه های انسان ساز را آرزو می کنند، فوق آنچه ما تصور می کنیم و‏‎ ‎‏فلاسفه و عرفا به رشته تحریر در می آورند و هنرمندان و نقاشان عرضه‏‎ ‎‏می کنند، می باشند.‏

‏     آنچه آنان با قدمهای علمی و استدلالی و عرفانی یافته اند، اینان‏‎ ‎‏با‌قدم عینی به آن رسیده اند و آنچه آنان در لابلای کتابها و‏‎ ‎‏صحیفه ها‌جستجو کرده اند اینان در میدان خون و شهادت در راه حق‏‎ ‎‏یافته اند.(526)‏

 6 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجاهده

در راه خدا،

موجب گواراشدن

رنج مشکلات 

‏ای عزیزان اسلام و سرمایه های ملت، مجاهده کنید که خودیت را از سرّ‏‎ ‎‏قلب خود بزدایید. و باید بدانید و بدانیم که هر چه هست اوست و جلوه‏‎ ‎‏جمال او. جسم و جان و روح و روان همه از اوست. بکوشید تا حجاب‏‎ ‎‏خودیت را بردارید، و جمال جمیل او جل و علا را ببینید. آنگاه است که‏‎ ‎‏هر مشکلی آسان و هر رنج و زحمتی گوارا؛ و فدا شدن در راه او اَحلیٰ از‏‎ ‎‏عسل، بلکه بالاتر از هر چیز، به گمان آید. مبادا غرور شجاعت و جوانی و‏‎ ‎‏پیروزی در دل شما راه یابد، که با آمدن آن، همه چیز فرو ریزد و طاق و‏‎ ‎‏رواق آمال درهم شکند. بکوشید تا همۀ قشرهای سلحشور، از ارتش و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

‏سپاهی و بسیجی و ژاندارمری و کمیته ای و شهربانی و عشایر، همه در‏‎ ‎‏هم ذوب شوید و تو و من را از میان بردارید، و چون ید واحده و قدرت‏‎ ‎‏واحده بر دشمن بتازید، و مقصد همه دفاع از اسلام و میهن اسلامی‏‎ ‎‏باشد؛ تا پیروزی هر قشر پیروزی قشرهای دیگر باشد؛ و هدف مطرح‏‎ ‎‏باشد، نه سپاه و ارتش و سایر سلحشوران.(527)‏

 22 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت اُسرا و جانبازان در جنگ 

‏بارالها، شهیدان ما را، که دلباختۀ تو بوده اند، به جوار خود بپذیر و در صف‏‎ ‎‏اولیای خود قرار ده؛ و به شهدای زندۀ ما، که تا مرز شهادت پیش رفتند و‏‎ ‎‏سلامت خود را در راه دفاع از اسلام و بندگان مظلوم تو از دست داده اند،‏‎ ‎‏اجر شهدای صدر اسلام را عنایت فرما، و سلامتشان را به آنها بازگردان.‏‎ ‎‏خداوندا، تمام مفقودین عزیز ما را هرچه زودتر به دامن پرمهر و عطوفت‏‎ ‎‏این ملت و خانواده های عزیزشان برگردان. بارالها، اسرای ما اسیر‏‎ ‎‏جانیترین دژخیم زمان می باشند، مقاومت آنها دنیا را شگفتزده کرده‏‎ ‎‏است، هرچه زودتر آنها را برای خدمت به تو و بندگانت آزاد فرما؛ و به‏‎ ‎‏خاندان محترم همه صبر و اجر و سلامت و مغفرت عنایت فرما؛ و به ملت‏‎ ‎‏شریف و بزرگوار ایران سعادت و سلامت و برکت مرحمت کن؛ و به‏‎ ‎‏رزمندگان عزیز پیروزی نهایی را به اسرع وقت عطا فرما؛ و به همۀ ما قصد‏‎ ‎‏خالص لطف کن، و از شرّ شیطان و نفس امّاره نجات ده.‏

‏     و صلوات و سلام بی پایان خداوند بر انبیای عظام، خصوصاً أشرفهم و‏‎ ‎‏خاتمهم، و بر اولیای عظام، سیّما ولیّ عصر و امام زمان، أرواحنا لمقدمه‏‎ ‎‏الفداء، باد.(528)‏

22 / 11 / 62 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283

عجز الفاظ

در ترسیم مقام

جانبازان و اسرا

‏ما را چه رسد که با این قلمهای شکسته و بیانهای نارسا در وصف شهیدان‏‎ ‎‏و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل الله جان خود را‏‎ ‎‏فدا کرده و یا سلامت خویش را از دست داده اند یا به دست دشمنان‏‎ ‎‏اسلام اسیر شده اند مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم.‏

‏     زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پایۀ عزیزانی است که برای‏‎ ‎‏اِعلای کلمۀ حق و دفاع از اسلام و کشور اسلامی جانبازی نموده اند.(529)‏

 5 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی فداکاری

در مردم 

‏آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر کشور‏‎ ‎‏احساس کرده اند که خودشان باید از هر خطری که پیش می آید‏‎ ‎‏جلوگیری کنند و دنبال این نباشند که از خارج یا جای دیگر به آنها‏‎ ‎‏خدمت شود. و امتیاز ایران از جاهای دیگر در همین است که تاکنون نه از‏‎ ‎‏جهت مادی دستش را پیش دیگران دراز کرده و نه از جهات دیگر، و‏‎ ‎‏خودش روی پای خودش ایستاده و با تکیه بر خدا و خود، دفاع می کند و‏‎ ‎‏حق هم همین است. چون کسی که از خارج می آید، نمی آید که بجنگد،‏‎ ‎‏چنانکه می بینیم برای صدام از اردن و کجا و کجا افراد می آیند، ولی آن‏‎ ‎‏افراد بی عرضه ترند از آنهایی که در داخل عراق هستند و حاضر نیستند‏‎ ‎‏برای صدام جانشان را بدهند. اما در کشور ما وقتی مسأله، مسأله اسلام و‏‎ ‎‏فداکاری در راه اسلام است، مردم همه حاضرند، چون مردم ما می دانند‏‎ ‎‏در صدر اسلام خود پیغمبر و ائمه آن طور فداکاری کردند و مسلمین‏‎ ‎‏صدر اسلام با آن که عددشان کم بود آن گونه فعالیت کرده و جنگ کردند.‏‎ ‎‏و کشور ما بحمدالله به حسب نوع و اکثریت غالب افراد این احساس را‏‎ ‎‏دارند که برای اسلام و کشورشان خدمت کنند.(530)‏

 25 / 1 / 64 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 284

مهیا بودن مردم تا پیروزی در جنگ 

‏بحمدالله کشور ما، جوانهای ما، پیرمردهای ما، زنها، بزرگها، کوچکها همه مهیا‏‎ ‎‏هستند به اینکه جنگ را تا پیروزی ادامه بدهند و ادامه خواهند داد.‏‏(531)‏

 4 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت، رهین استقامت مردم 

‏ما همۀ این موفقیتها را در صحنه های سیاسی و نظامی رهین همت‏‎ ‎‏مردم و استقامت رزمندگان می دانیم.(532)‏

 15 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل بمبارانها

‏آری، ملت عزیز ایران و خصوصاً مردم شهرهای مورد تهاجم هوایی‏‎ ‎‏دشمن، به خوبی لمس کرده اند که دشمنان آنان راه پیشوایان و اعقاب‏‎ ‎‏شجرۀ خبیثۀ بنی امیه و یزیدیان ـ علیهم لعنة الله ـ را برگزیده اند و هدفی‏‎ ‎‏جز محو آثار رسالت و اثبات و تحکیم شعار پوسیدۀ «لا خَبَرٌ جَاءَ و لاَ وَحیٌ‏‎ ‎‏نَزَلَ»‏‎[2]‎‏ را دنبال نمی کنند؛ چرا که از یزیدیان انتظاری جز این نیست که به‏‎ ‎‏حریم کشور اسلامی ما و به ملت پیرو امام زمان ـ عجل الله فرجه الشریف ـ‏‎ ‎‏و حتی به خانۀ آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ یعنی قم تجاوز نمایند. ...‏

‏     و اینک من به همۀ عزیزانی که خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را‏‎ ‎‏در این حوادث و میدان کارزار از دست داده اند عرض می کنم که یقیناً‏‎ ‎‏شما احساس همدردی این خدمتگزار و پدر پیر خود را درک می کنید که‏‎ ‎‏من ویرانی خانه های شما را ویرانی خانۀ خود و شهادت و جراحت عزیزان‏‎ ‎‏و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود می دانم و با شما‏‎ ‎‏هستم؛ و شما را به صبر و مقاومت سفارش می کنم.(533)‏

16 / 11 / 65 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285

قدردانی از ایثار فرزندان دفاع مقدس

‏من در اینجا از همۀ فرزندان عزیزم در جبهه های آتش و خون که از اول‏‎ ‎‏جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ تلاش و کوشش نموده اند،‏‎ ‎‏تشکر و قدردانی می کنم. و همۀ ملت ایران را به هوشیاری و صبر و‏‎ ‎‏مقاومت دعوت می کنم. در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی‏‎ ‎‏ناآگاهی در میان مردم این مسأله را مطرح نمایند که ثمرۀ خونها و‏‎ ‎‏شهادتها و ایثارها چه شد. اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت‏‎ ‎‏بیخبرند و نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و‏‎ ‎‏سر در طبق اخلاص و بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و بقا‏‎ ‎‏و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و‏‎ ‎‏راه شهیدانمان فاصلۀ طولانی را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ‏‎ ‎‏انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب و‏‎ ‎‏اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به‏‎ ‎‏جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی‏‎ ‎‏نیست؛ و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند‏‎ ‎‏نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و‏‎ ‎‏عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال‏‎ ‎‏آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافلۀ نور جان و سر‏‎ ‎‏باختند! خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!‏

‏     خداوندا، این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و‏‎ ‎‏ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در‏‎ ‎‏آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ‏‎ ‎‏را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و‏‎ ‎‏مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم‏‎ ‎‏شهدا! و بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را‏‎ ‎‏سر کشیده ام، و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286

‏شرمساری می کنم.(534)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل دوران اسارت 

‏فرزند عزیزم، نامۀ شما که از سلامت مزاجتان بحمدالله خبر داد، واصل‏‎ ‎‏شد و موجب خرسندی از این جهت، و افسردگی از جهات دیگر شد.‏‎ ‎‏عزیزم ما سلامت هستیم و به شما و سایر دوستان دربند دعا می کنم.‏‎ ‎‏شما نگران نباش. این نحو گرفتاریها برای دوستان خدا همیشه بوده و‏‎ ‎‏موجب بلندی مقام و رحمت خدا هست. امیدوارم بزودی همگی با‏‎ ‎‏سلامت به وطن خود باز گردید. به دوستانتان سلام مرا برسانید. خداوند‏‎ ‎‏به شماها صبر و اجر عنایت کند.(535)‏

 1366 ه . ش. 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل سختی و رنج اسارت 

‏فرزند بسیار عزیزم، از نامۀ دلسوزانۀ شما بسیار متأثر گردیدم.‏‎ ‎‏من‌ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس می کنم. شما هم ناراحتی‏‎ ‎‏پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان‏‎ ‎‏من سید و مولای همۀ ما، حضرت موسی بن‌جعفر(ع)، بیش از همۀ‏‎ ‎‏شماها و ماها در رنج و گوشۀ زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما‏‎ ‎‏صبر کنید. خداوند فرج را ان شاءالله تعالی نزدیک می نماید؛ و پدر پیر‏‎ ‎‏شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همۀ عزیزان دربند سلام مرا‏‎ ‎‏برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما‏‎ ‎‏باشد.(536)‏

 شهریور 1365 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

نقش

جهاد سازندگی

مردمی

در دفاع مقدس 

‏زحمات بی وقفۀ جهاد، این سنگر سازان بی سنگر، در دفاع مقدسمان از‏‎ ‎‏جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد. عشق جهاد‏‎ ‎‏در خدمت به اسلام و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را‏‎ ‎‏روشن نموده است.‏

‏     شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادیمان در جهاد مان علیه کفر و‏‎ ‎‏بیداد زبانزد خاص و عام است. وسعت دامنۀ گذشت و ایثار مردان و زنان‏‎ ‎‏جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک ، فقیر و غنی این مرز و بوم را‏‎ ‎‏فراگرفته است.‏

‏     جهاد شمایل دنیای آزادی و استقلال در عرصۀ کار و تلاش و پیکار‏‎ ‎‏علیه فقر و تنگدستی و رذالت و ذلت است. ‏

‏     فرزندان عزیز جهادی ام به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری‏‎ ‎‏پایه های اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است. اسلامی‏‎ ‎‏که غرب، و در رأس آن امریکای جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروی‏‎ ‎‏جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که پرچمداران آن‏‎ ‎‏پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و‏‎ ‎‏سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از‏‎ ‎‏مال و قدرت بی بهره بوده اند؛ و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و‏‎ ‎‏قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند.(537)‏

 14 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل

سختی و دوری

از محل زندگی 

‏سلام بر ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهورش را‏‎ ‎‏هموار می کنند و سلام بر شما خواهران و برادران مهاجر که بدون شک در‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی از کسانی هستید که صدمۀ فراوان روحی و جسمی و مالی‏‎ ‎‏خورده اید. شما عزیزان در زمان یورش وحشیانۀ صدام پس از روزها دفاع‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 288

‏قهرمانانه اضطراراً محل زندگی و راحتی خود را ترک نموده و حقیقتاً به‏‎ ‎‏زندگی پرمشقت در نقطه ای دور از خانه و کاشانۀ خویش تن داده اید.(538)‏

2 / 1 / 68 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 289

  • تاریخ نگارش وصیتنامه 26 / 11 / 61 و تاریخ قرائت آن 15 / 3 / 68 درج گردیده است.
  • )) «هیچ خبری نیامد و هیچ وحی ای نازل نشد!»؛ این سخن کفرآمیز از یزیدبن معاویه است.