فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: فیلم

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

           فصل ششم:

 

 

نقش بسیج مـردمی در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ فداکاری و تحمل سختیها ‏

‏ پشتیبانی از جبهه های جنگ ‏

‏ حمایت از قوای مسلح ‏

‏ حمایت از ایثارگران ‏

‏ نبرد با دشمن ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 269

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 270