فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب
کمک به احیای دین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

کمک به احیای دین

کمک به احیای دین 

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

قیام ملت، احیاکننده اسلام 

‏ما متأسفیم از این کشتارها، از این وحشیگریهایی که رژیم منحوس کرد؛‏‎ ‎‏لکن متشکریم که خون ما، خون جوانهای ما در راه اسلام ریخته شد.‏‎ ‎‏اسلام از این شهیدها خیلی داشته است، از این عزیزها خیلی داشته‏‎ ‎‏است. و شما جوانها مثل جوانهای صدر اسلام به اسلام خدمت کرده اید.‏‎ ‎‏اسلام داشت منسی می شد؛ اسلام را داشتند منهدم می کردند، قرآن را‏‎ ‎‏داشتند زیر چکمه ها از بین می بردند. قیام شما جوانهای ایران، قیام شما‏‎ ‎‏ملت ایران که قیام الهی بود، نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را‏‎ ‎‏زنده کرد؛ حیات تازه به اسلام بخشید.(434)‏

 14 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زنده کردن اسلام

با قدرت جوانان

‏اگر نبود این کوششهای جوانهای ما و اقشار ملت، می رفت که اسلام را‏‎ ‎‏دست جنایتکاران از بین ببرد. شما قیام کردید، فداکاری کردید و اسلام‏‎ ‎‏را زنده کردید. و خداوند به شما زندگی ابدی خواهد داد.(435)‏

24 / 3 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحمل زحمت برای اسلام 

‏قدرت اسلام است، این قدرت ایمان ملت است، این بیداری ملت است که‏‎ ‎‏در سایۀ قرآن کریم و تعلیمات اسلام بپاخاسته است. مستضعفین‏‎ ‎‏بپاخاستند و مقابل مستکبرین ایستادند؛ چنانچه در طول تاریخْ انبیا با‏‎ ‎‏مستضعفین بپاخاستند، و با مستکبرین مبارزه کردند و آنها را شکست‏‎ ‎‏دادند. ملت مستضعف ما، به تبعیت از تعلیمات اسلام و قرآن کریم،‏‎ ‎‏دعوت اسلامی را لبیک گفت و هر چه رنج و زحمت دید مصممتر شد، و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232

‏هر چه شهید داد مصممتر شد.(436)‏

 20 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مباهات به جوانان فداکار در راه اسلام 

‏در هر صورت، من از یک جهت متألمم برای این برادرها و فرزندها و‏‎ ‎‏عزیزها؛ چه آنها که اینجا هستند، و چه آنهایی که در مریضخانه ها‏‎ ‎‏هستند. و در یک جهت هم، من و همۀ مسلمانها مباهات می کنیم به‏‎ ‎‏همچو جوانهایی. مباهات می کنیم به جوانهایی که عصر اول اسلام را‏‎ ‎‏زنده کردند، مباهات می کنیم به اشخاصی که صحنۀ کربلا را در ایران‏‎ ‎‏ایجاد کردند. همان طور که آنها خدمت کردند و جان دادند و از بین‏‎ ‎‏رفتند، لکن اسلام را زنده کردند، جوانهای ما هم معلول شدند و جان‏‎ ‎‏دادند و همه چیزشان را از دست دادند و اسلام را زنده کردند. ‏

‏     اسلام امروز غیر از آنی است که پیشتر بود.(437)‏

 25 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایداری ملت در مسیر انقلاب 

‏ملتی که ‏‏[‏‏بانوانش‏‏]‏‏ در میدانهای جنگ با ابرقدرتها و با مواجه شدن با‏‎ ‎‏قوای شیطانی قبل از مردها در این میدانها حاضر شده اند پیروز خواهد‏‎ ‎‏شد. ملتی که شهید در راه اسلام، هم از بانوان دارد و هم از مردها و‏‎ ‎‏شهادت را هم بانوان طلب می کنند و هم مردها، آسیب نخواهد دید.‏

‏     ما امیدواریم به این سیل خروشان ملت که در جلوی آنها بانوان‏‎ ‎‏محترم که ارزشمندترین قشرهای ملت هستند و برای پیشبرد آمال‏‎ ‎‏اسلامی مجاهدت می کنند؛ به ملت ایران تبریک عرض می کنم. و باک از‏‎ ‎‏هیچ قدرتی نداریم؛ برای اینکه یک ملتی که زن و مردش برای‏‎ ‎‏جانفشانی‌حاضرند و طلب شهادت می کنند، هیچ قدرتی با آن نمی تواند‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233

‏مقابله کند.‏

‏     قدرت شما قدرت الهی است. شما بانوان محترم برای خدا قیام‏‎ ‎‏کردید و برای خدا در این قیام پایدار هستید و آسیب نخواهید دید.‏

‏     هرچه می توانید این صفهای خودتان را فشرده تر کنید و انقلاب را‏‎ ‎‏حفظ کنید و به پیش بروید.(438)‏

 26 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعالیت بانوان

در راه تعالی اسلام 

‏ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های‏‎ ‎‏فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در‏‎ ‎‏راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.(439)‏

 15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234