ویژگیهای بسیجیان
رزمندگی و دشمن شکنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

رزمندگی و دشمن شکنی

‏ ‏

‏ ‏

رزمندگی و دشمن شکنی

 

 

پیدایش روحیه مبارزه 

‏یکی از دوستان من برای من نقل کرد که من شاهد بودم که یک پسر بچۀ‏‎ ‎‏دوازده، سیزده ساله سوار بر یک موتورسیکلت یا یک دوچرخه بود و با‏‎ ‎‏همین حمله کرد به تانک! ولو زیر تانک رفت لکن یک همچو روحیه ای‏‎ ‎‏پیدا شده بود.(317)‏

26 / 4 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

روحیه مبارزاتی‎ ‎مردم ایران

‏مـا مرد جنگیـم، ما مـرد مبارزه هستیم. مـا جوانهـایمان با مشت‏‎ ‎‏معـارضه و مبـارزه کرد با تـانکها و توپهـا و مسلسلهـا. ما را آقـای کارتـر‏‎[1]‎‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

‏ ‏

‏ از‌مبـارزه نتـرساند، ما اهل مبـارزه هستیـم ولو نداشته باشیم ابزار‏‎ ‎‏مبارزه. لکن بدن داریم در مقـابل اینکه ما را بزنند، و این را عمل خواهیم‏‎ ‎‏کرد.(318)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

19 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از روحیه جنگی 

‏ملـت ما در عین حـالی که در فشـار اقتصـادی از طـرف امـریکا و‏‎ ‎‏وابستـگان او‌هست، و همـۀ ملتهـای غیـر مسلـم و همـۀ دولتهـا، ملت مـا‏‎ ‎‏و دولت ما را در‌فشار از همه اطراف گذاشتند، مع ذلک چون یک امری‏‎ ‎‏است که خود‌ملت قیام کرده است برای آن، و ملت اولای از همه است‏‎ ‎‏برای حفظ‌آن. این حصر اقتصادی و این هجمه های نظامی برای ملت ما‏‎ ‎‏آنطور ناگوار نیست. و بحمدالله همۀ قشرهای ملت، و همه انسانهایی‏‎ ‎‏که‌در ایران‌هستند، همه ـ زن و مرد، بچه و بزرگ ـ برای حفظ‏‎ ‎‏نهضت‌اسلامی خودشان کوشا هستند. و همه خودشان را در حال‏‎ ‎‏جنگ‌می بینند. و جوانهای برومند ما از همۀ اطراف ایران داوطلب‏‎ ‎‏هستند برای جنگ با آن‌اشخاصی که گول خورده اند از طرف بعث‏‎ ‎‏کافر.(319)‏

11 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجاهدان بی نظیر

‏نظیر مجاهدین این زمان، نظیر این جوانهای این زمان، از اول تاریخ تا‏‎ ‎‏حالا نبوده است. اگر آنها بوده اند، اما کم بودند.(320)‏

28 / 9 / 61 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

  • )) جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا که با اعلام تهدید حمله به ایران انقلابی، تلاش به حفظ منافع مریکا و تضعیف جمهوری اسلامی را داشت.